Voor wie?

Deze workshop integriteitsrisico’s richt zicht op alle organisaties zoals accountansorganisaties waarbij een integere bedrijfsvoering een groot goed (asset) is.

Resultaat

Na deze workshop zijn medewerkers meer bewust van integriteitsrisico’s en hebben zij handvatten geleerd hoe om te gaan met integriteitsdillema’s in de praktijk.

Inhoud

De workshop bestaat uit twee plenaire delen en twee workshopronden.

Tijdens het eerste plenaire deel behandelen improvisatie-acteurs integriteitsonderwerpen op een luchtige wijze. Vervolgens gaan de deelnemers in twee groepen uiteen voor de (parellel uit te voeren) workshopronden. In de eerste workshop leren de deelnemers aan de hand van de zes vragen van het moreel intervisie model van Nyenrode een integriteitsdillema op te lossen. In de tweede workshop wordt een praktijkcasus met een integriteitsschending behandeld, waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan welke keuzes zij zouden maken in het onderhavige voorbeeld. De workshop wordt afgesloten met een plenair deel waarin het geleerde nog eens op theatrale wijze wordt uitgebeeld en de middag gezamenlijk op een positieve wijze wordt afgesloten.