Voor wie?

Deze verdiepingssessie richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn als adviseur of accountant in de accountantspraktijk, van partner tot assistent-accountant, en zich willen verdiepen in hoe je je klant strategisch adviseert.

Inhoud

Verkeert je klant in zwaar weer? Of moet je klant zich aanpassen aan de snel veranderende wereld van dit moment? En wat is de invloed op de organisatiecultuur en het gedrag van mensen? In deze verdiepingssessie krijg je handvatten om je klant ook in deze roerige tijden optimaal te ondersteunen.

Resultaat

Na het volgen van deze verdiepingssessie weet je:

  • Hoe je inzicht krijgt in de veranderingen bij je klant op strategisch en organisatorisch gebied;
  • Op welke onderdelen je je klant adviseert zodat hij zijn onderneming effectiever kan sturen;
  • Hoe je je klant effectief adviseert;
  • Hoe het businessmodel van je klant meebeweegt met de veranderingen;
  • Op welke wijze cultuur en gedrag een rol speelt bij de klant (soft controls) en hoe je klant deze effectief kan inzetten;
  • Op welke aspecten je vanuit de accountantsregelgeving moet letten.

Aanpak

Deze verdiepingssessie bestaat uit een online bijeenkomst van 2 uur. Je kunt je eigen klantcasuïstiek inbrengen en bespreken. Deze verdiepingssessie kan onderdeel zijn van de opvolging van je leerdoel over continuïteit. Hiermee heb je dus al voor de helft voldaan aan het verplichte thema Continuïteit voor 2021.

Wil je je verder ontwikkelen?

Naast de drie varianten van de training Continuïteit, die voor accountants in de samenstel- en adviespraktijk, die voor accountants in business en interne accountants en die voor controlerend accountants, biedt Kriton ook verdiepingssessies aan, waar deze er één van is. Volg ook de andere verdiepingssessie ‘Eerste hulp bij liquiditeitsproblemen’.