Voor wie?
Deze e-learning transacties met verbonden partijen richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam als accountant zijn in de controlepraktijk: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze e-learning weet je onder meer:

  • wat wordt verstaan onder verbonden partijen;
  • wat is de reikwijdte van de COS 550 en de RJ 330;
  • welke verantwoordelijkheden heeft de accountant inzake transacties met verbonden partijen.

Inhoud
In deze e-learning over verbonden partijen staat Standaard 550 centraal. Daarnaast komen aspecten van Richtlijn 330 aan bod. Standaard 550 Verbonden partijen behandelt de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot relaties en transacties met verbonden partijen bij een controle van financiële overzichten. Richtlijn 330 geeft voorschriften voor de in de toelichting van de jaarrekening op te nemen informatie over transacties met verbonden partijen.

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.