Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je wat gegevensgerichte werkzaamheden exact inhouden en hoe deze passen binnen een gekozen controlestrategie. Je begrijpt wat de samenhang is met eerder uitgevoerde werkzaamheden. Ook weet je hoe de verschillende gegevensgerichte werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en wat de uitkomsten betekenen voor de afronding en oordeelsvorming.

Inhoud
Tijdens deze training besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Welke gegevensgerichte werkzaamheden zijn in de controlestandaarden beschreven?
  • Hoe moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd om de controledoelstelling te bereiken?
  • Hoe kunnen de uitkomsten van de systeemgerichte en/of gegevensgerichte werkzaamheden worden vertaald naar de uiteindelijke oordeelsvorming en hoe moet worden omgegaan met bevindingen?