Inleiding

De focus op hard controls alleen brengt in organisaties niet het gewenste resultaat. Daarvoor is balans nodig tussen hard en soft controls. Soft controls zijn dan ook relevant voor iedere organisatie. Want overal spelen niet-tastbare factoren die bepalen hoe en waarom zaken (niet) worden gedaan. Voor accountants een kans om je klant hierover te adviseren of in je eigen organisatie hierin stappen te maken.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor iedere accountant die aan de slag wil met soft controls zowel in een adviesrol als intern in de eigen organisatie.

Resultaat

Na deze workshop weet je hoe je soft controls kunt toepassen bij jouw klant of organisatie:

  • Je weet wat soft controls zijn en kent het verschil met hard controls
  • Je weet hoe je soft controls kunt meten
  • Je hebt ervaring opgedaan met de toepassing van soft controls en het adviseren hierover
  • Je weet welke stappen je kunt volgen om met soft controls aan de slag te gaan

Inhoud

We starten met het begrip soft controls. Wat zijn het en welke elementen omvat het. Het grootste gedeelte van de workshop besteden we aan de wijze waarop je soft controls kunt inzetten in je adviesrol bij je klant of in je eigen organisatie. We maken hierbij gebruik van verschillende tooling.

Aanpak

Voorafgaand aan de workshop vullen de deelnemers de quick scan en de gedetailleerde vragenlijst in voor hun eigen organisatie. Vervolgens start de workshop met een korte theoretische uiteenzetting over soft controls en hoe deze zich verhouden tot hard controls. We oefenen vervolgens met tooling waarbij we praktijkvoorbeelden uit de vragenlijsten gebruiken. Daarbij oefen je ook met het adviseren op soft controls versus hard controls. Tenslotte stellen we een implementatie plan op over hoe je met soft controls aan de slag gaat in je organisatie of je adviesrol bij de klant.