Praktijkopleiding MKB en Assurance

We verzorgen de praktijkopleiding voor accountants in-company voor verschillende kantoren, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de visie en strategie van een kantoor, bestaande leer- en ontwikkelprogramma’s en de vraagstukken die in de kantoorpraktijk spelen. Vanzelfsprekend komen in deze opleiding alle generieke eindtermen aan bod zoals de CEA die voorschrijft. Hiermee voldoen alle onderdelen aan de eisen van de Raad voor de Praktijkopleiding. We leggen uit hoe de praktijkopleiding eruit kan zien en welke onderdelen in welk jaar worden aangeboden.

Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende modules.

Laten we beginnen met het trajectschema dat de NBA heeft gepubliceerd in haar informatiegids over de praktijkopleiding. Dit schema geeft een goed beeld van de totale opleiding en de faseringen.

Schema praktijkopleiding NBA, uit: informatiegids Praktijkopleidingen MKB NBA

Het leerproces is een cyclisch proces is waarin trainees op basis van opgedane ervaringen reflecteren en analyseren en vervolgens bepalen hoe ze dingen anders gaan doen. Feedback van trainers en andere trainees helpen ze bij dit proces.

 

0-meting en POP
Op basis van de 0-meting die de trainees bij ons doen of die ze via het kantoor hebben ingevuld, maken ze het persoonlijk ontwikkelingsplan dat ze bespreken met hun praktijkbegeleider en vervolgens ter beoordeling voorleggen aan de beoordelaar.

Halfjaarrapportage en jaarrapportage
De trainees schrijven in dit eerste jaar een halfjaarrapportage en een jaarrapportage. Hierbij kunnen ze tips uit de training Overtuigend schriftelijk communiceren toepassen.

Intervisie
De trainees nemen twee keer deel aan een intervisiebijeenkomst.

Trainingsdagen
De trainees nemen deel aan 6 trainingsmodules van elk 1 dagdeel verdeeld over drie verschillende dagen. Aan alle onderwerpen is prework en postwork gekoppeld. Dit programma ziet als volgt uit:

 

De trainees maken een jaarplan en ze bespreken dit plan met de praktijkbegeleider en krijgen een beoordeling. Verder schrijven ze net als in jaar 1 een halfjaarrapportage en een jaarrapportage en nemen ze opnieuw deel aan intervisiebijeenkomsten en trainingsmodules.

ICAIS-opdracht

Bij deze verplichte opdracht helpen we de trainees om te bepalen wat een goede ICAIS-opdracht is, hoe ze deze duidelijk formuleren en hoe ze alle fasen doorlopen en beschrijven.

De trainees maken weer een jaarplan en ze bespreken dit plan met de praktijkbegeleider en krijgen een beoordeling. Verder schrijven ze net als in jaar 2 een halfjaarrapportage en een jaarrapportage en nemen ze opnieuw deel aan intervisiebijeenkomsten en trainingsmodules.

 

Referaat

Het referaat bestaat uit vijf bijeenkomsten in een groep van maximaal 6 trainees. Het programma voor deze bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

Geïntegreerd slotexamen

Ook begeleiden wij trainees in de voorbereiding op het geïntegreerd slotexamen. Ze oefenen hun presentatie en slotgesprek en ontvangt gedegen feedback. Op die manier komen ze goed beslagen ten ijs tijdens de laatste stap tot accountant.

 

Interesse?

Meer weten over de mogelijkheden voor de praktijkopleiding? Neem contact op via de contact-button of bel ons op 085-2733171.