Voor wie?
Deze e-learning Basics IT in de controle van de jaarrekening richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam als accountant zijn in de controlepraktijk: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Automatisering is niet meer weg te denken in de omgevingen waarin de accountant zijn primaire taak, het controleren van financiële overzichten, uitvoert. Deze e-learning heeft als doel die uitgangspunten onder de aandacht te brengen die voor de accountant van belang zijn voor het uitvoeren van de juiste werkzaamheden, gericht op de geautomatiseerde omgeving.

Inhoud
Iedere te controleren jaarrekening komt tot stand in een in meer of mindere mate geautomatiseerde omgeving. Dit betekent enerzijds dat veel informatie die de accountant gebruikt afkomstig is uit een geautomatiseerd systeem. Anderzijds betekent dit dat in steeds meer situaties gesteund wordt op beheersingsmaatregelen die zijn ingebed in, of gebruik maken van informatie ontleend aan het geautomatiseerde systeem. In beide gevallen zal de accountant de nodige werkzaamheden moeten verrichten om vast te stellen dat het geautomatiseerde systeem betrouwbare informatie oplevert.

De e-learning bestaat uit 4 sets van oefenvragen over de volgende onderwerpen:

  • IT-functie
  • Voorbereiding, risicoanalyse en planning
  • General IT Controls
  • Uitvoeren van systeemgerichte werkzaamheden

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning.  Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

De met de e-learning verkregen kennis is direct toepasbaar in de praktijk.