Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze training weet je of het zinvol is om een IT-auditor in te zetten voor een controleopdracht, wat je van hem mag verwachten en hoe hij het team kan ondersteunen. Tevens heb je inzicht gekregen in de mogelijkheden waarmee data-analyse je kan ondersteunen tijdens je accountantscontrole.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • IT en systemen in kaart brengen voor controledoeleinden (wat en hoe);
  • Risico’s uit de IT en systemen onderkennen voor de jaarrekeningcontrole;
  • Aanpalende bedrijfsrisico’s onderkennen voor de natuurlijke adviesfunctie;
  • Vertalen van de risico’s naar werkzaamheden tijdens de controle en naar effecten op de verklaring;
  • Hoe data-analyse in te zetten binnen de accountantscontrole;
  • Vertaalslag van data-analyse naar de natuurlijke adviesfunctie.

Aanpak
Tijdens de bijeenkomst werken we vanuit de waardenkringloop en maken we de onderwerpen met een casus inzichtelijk, zodat een concrete vertaalslag plaatsvindt naar de dagelijkse praktijk.