Voor wie?
De training heldere feedback geven en ontvangen richt zich op professionals die hun feedbackvaardigheden willen ontwikkelen.

Resultaat
Na deze workshop ben je in staat om op effectieve wijze feedback te ontvangen en te geven, waarbij je zowel inhoudelijke als relationele doelen bereikt.

Inhoud
Deze workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat zijn regels die je hanteert bij feedback geven?
  • Welke regels gebruik je bij feedback ontvangen?
  • Hoe werkt het model van Geweldloze communicatie?
  • Wat is het verschil tussen een proactieve en een reactieve houding?
  • Hoe ga je om met een positieve versus kritische houding bij feedback?

Aanpak
We werken in de training Heldere feedback geven en ontvangen allereerst met voorbeelden uit de accountantspraktijk. Daarnaast benadrukken we het belang van actief luisteren en het vragen om nadere toelichting waar gewenst. Ook het uiten van waardering voor de feedback, het nadenken over de feedback, de opvolging naar aanleiding van de feedback komen aan de orde. Tot slot besteden we aandacht aan de regels voor het geven van feedback waarmee we gaan oefenen in situaties uit de werkomgeving.