Voor wie?

We bieden deze training aan voor:

  • de assurancepraktijk;
  • de mkb-praktijk;
  • accountants in business; en
  • overheidsaccountants.

De te behandelen onderwerpen zijn afhankelijk van de praktijk waarin je werkzaam bent.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude met je cliënt en met je team.

Inhoud

De training ‘frauderisicofactoren’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van in totaal 4 uur. We kunnen deze training ook geheel online verzorgen.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt de theoretische component van frauderisicofactoren in de praktijk. Hierin komen aan bod: de algemene theorie van fraude en frauderisicofactoren, pki bij opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van rode vlaggen, Standaard 240, VGBA, Wwft, NOCLAR, Standaard 4410, overige (advies)opdrachten, fiscale regelgeving, de diverse verantwoordelijkheden en psychologische factoren. De te behandelen onderwerpen zijn afhankelijk van de praktijk waarin je werkzaam bent.

Classroomtraining

In de classroomtraining komen de volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
  2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
  3. Klantgesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
  4. Praktijkvoorbeelden (behandelen van twee casussen).

Tijdens de bijeenkomst ligt de focus op de vaardigheden die de accountant helpen een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en het gesprek hierover aan te gaan. De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden waarmee de deelnemer kan oefenen.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

Wissen