Voor wie?

Deze training frauderisicofactoren in de mkb-praktijk is verplicht voor alle openbaar accountants die werkzaam zijn in de mkb-praktijk, tenzij je deze verplichte training in 2017 al hebt gevolgd.

Resultaat

Na deze training ben je je beter bewust van frauderisicofactoren. Je bent in staat frauderisico’s beter te analyseren om ze te vertalen naar de uitvoering van je werkzaamheden. Tijdens de training vergroot je je communicatieve vaardigheden bij het bespreken van fraude met je cliënt en met je team. Vanzelfsprekend heb je ook voldaan aan de verplichting van de NBA om deze training te volgens als onderdeel van de Permanente Educatie 2019.

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren in de mkb-praktijk’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur.

E-learning

De e-learning van 2 uur behandelt het theoretische component van frauderisicofactoren in de mkb-praktijk. Hierin komen aan bod: pki bij opdrachtaanvaarding- en continuering, het onderkennen van rode vlaggen, Standaard 4410, overige (advies)opdrachten, fiscale regelgeving, VGBA, Wwft, NOCLAR, de diverse verantwoordelijkheden en psychologische factoren.

Classroomtraining

De classroomtraining bestaat uit twee blokken van 2 uur en per blok wordt een specifieke casus over frauderisicofactoren behandeld. Het betreft de volgende onderwerpen:

  1. Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
  2. Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
  3. Klantgesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
  4. Praktijkvoorbeelden van samenstellingsopdrachten, advisering en fiscale opdrachten.

Op de trainingsdag ligt de focus op de vaardigheden die de accountant helpt een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de planning, de aanpak en de uitvoering van opdrachten in de samenstelpraktijk. De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de mkb-praktijk waarmee de deelnemer kan oefenen. Naast de samenstellingsopdracht besteden we ook aandacht aan adviesopdrachten en fiscale opdrachten.

Aanpak

Deze training bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

De training op 3 maart 2020 is de laatste training die Kriton aanbiedt en met toestemming van de NBA is deze toegankelijk voor accountants in de MKB-praktijk, accountants in de assurance-praktijk en accountants in business. De e-learning is per doelgroep verschillend.