Voor wie?
Deze training Financial audit voor IT-auditors richt zich op alle professionalniveaus in het IT-audit beroep: van partner tot assistent-IT-auditor.

Resultaat
Een goede samenwerking tussen accountant en IT-auditor is niet vanzelfsprekend. Vaak wordt zelfs gesteld dat ze elkaars taal niet spreken. De accountant heeft van nature minder affiniteit met en kennis van IT. De IT-auditor is specialist op zijn eigen vakgebied, maar heeft minder kaas gegeten van de financiële processen en de doelstellingen en werkzaamheden van de accountant.

Na deze training ben je als IT-auditor in staat om je eigen werkzaamheden te kunnen plaatsen binnen de jaarrekeningcontrole als geheel. Je hebt een goed begrip van het kader waarbinnen de accountant opereert, en wat de doelstellingen en werkzaamheden van de accountant zijn. Tenslotte ben je op de hoogte van de manieren waarop je een effectieve samenwerking met de accountant kunt bereiken.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • kader van relevante wet- en regelgeving (o.a. NV COS, VGBA);
  • planning en risicoanalyse;
  • materialiteit;
  • inspelen op ingeschatte risico’s;
  • controle-informatie;
  • gebruikmaken van de werkzaamheden van anderen;
  • controlebevindingen en rapportering;
  • kritieke succesfactoren voor een effectieve samenwerking.

Aanpak
De bijeenkomst is een afwisseling van verschillende leer- en werkvormen. Naast presentaties, bestaat de bijeenkomst uit interactieve discussie-sessies, individuele opdrachten groepsopdrachten. Tijdens de bijeenkomst wordt een casus uitgewerkt gericht op de concrete vertaalslag van het geleerde naar de dagelijkse praktijk.