Voor wie?

Deze verdiepingssessie ‘Effectief communiceren over continuïteit’ richt zich op alle professionals werkzaam als adviseur of accountant in de openbare praktijk, als accountant in business of als intern accountant.

Inhoud

In deze verdiepingssessie ligt het accent op niet-inhoudelijke signalen in het gesprek en jouw reactie daarop. Je leert om de juiste reactie te geven bij de meest voorkomende situaties waar je tegenaan kunt lopen. Dat zijn situaties waarin bijvoorbeeld emotie een belangrijke rol speelt. Daarin heb je meer nodig dan de feitenkennis over het onderwerp. Verbeter je sociale lenigheid en anticipeer overtuigend!

Resultaat

Na het volgen van deze verdiepingssessie:

  • kun je succesvol omgaan met weerstand bij je gesprekspartner;
  • weet je hoe je op respectvolle wijze slecht nieuws kunt brengen;
  • weet je welke acties en reacties werken en welke niet;
  • weet je hoe je moet omgaan met ongewenste bias en de beïnvloeding daarvan;
  • ken je effectieve vraag- en luistertechnieken om de vraag achter de issues rondom continuïteit te achterhalen.

Aanpak

Deze verdiepingssessie bestaat uit een online classroomtraining van 2 of 4 uur. In de 4-uurssessie besteden we uitgebreider aandacht aan mogelijke technieken die je in kunt zetten en aan het oefenen van deze technieken. Deze verdiepingssessie kan onderdeel zijn van de opvolging van je leerdoel over het verplichte thema Continuïteit voor 2021.

Wil je je verder ontwikkelen?

Heb je interesse om je verder te ontwikkelen op dit onderwerp? Naast de drie varianten van de training Continuïteit, die voor accountants in de samenstel- en adviespraktijk, die voor accountants in business en interne accountants en die voor controlerend accountants, biedt Kriton ook verdiepingssessies aan, waar deze er één van is.  Bekijk ook de andere verdiepingssessies over het onderwerp continuïteit: ‘In control’ in turbulente tijden’ en ‘Eerste hulp bij liquiditeitsproblemen’.

Let op: accountants die een (intern) certificerende rol vervullen of een rol spelen in de jaarrekeningcontrole moeten de door de NBA geaccrediteerde training Continuïteit volgen.

Wissen