Voor wie?

Deze e-learning Wet- en regelgeving richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het onderwerp wet- en regelgeving en wat de invloed daarvan is op de werkzaamheden bij de controle van de jaarrekening. Van partner tot assistent-accountant.

COS 250

Deze e-learning over Standaard 250 behandelt behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant om aandacht te besteden aan wet- en regelgeving bij de controle. De gevolgen van niet-naleving van wet- en regelgeving voor de controlewerkzaamheden en documentatie komen ook aan de orde.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

  • de invloed van wet- en regelgeving op de financiële overzichten
  • de verantwoordelijkheden voor het naleven van wet- en regelgeving
  • de overwegingen van de accountant over het naleven van wet- en regelgeving
  • de controlewerkzaamheden bij het identificeren of vermoeden van niet-naleving
  • het rapporteren van geïdentificeerde of vermoede niet-naleving
  • de documentatievereisten

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.