Voor wie?
Deze e-learning verslaggeving bij deelnemingen en consolidatie richt zich op accountants in business en bij accountantskantoren op de professionalniveaus van partner tot controleleider.

Resultaat
Na het volgen van dit e-learningprogramma weet je wat de belangrijkste verslaggevingsaspecten zijn rond de waardering en presentatie van deelnemingen en consolidatievraagstukken.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

  • De begrippen ‘deelneming’, ‘dochtermaatschappij’, ‘overige effecten’, ‘groep’, ‘groepsmaatschappij’ en ‘joint venture’;
  • De waardering en resultaatbepaling van deelnemingen;
  • De verwerking van intercompanytransacties;
  • De presentatie en toelichting van deelnemingen;
  • De consolidatieverplichtingen- en vrijstellingen.

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.