Voor wie?
Deze e-learning HRA in vogelvlucht richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze e-learning weet je met welke wet- en regelgeving het accountantsberoep wordt gereguleerd. Daarbij leer je niet allerlei gedetailleerde bepalingen maar vooral de samenhang tussen en binnen wet- en regelgeving.

Inhoud
We stippen in deze training de verschillende regelgeving van de HRA aan. We maken onderscheid tussen ‘Regelgeving voor organisaties’, ‘Regelgeving voor individuele accountants’ en ‘Producten’. Hiermee stellen we de diverse facetten van de regelgeving aan de orde.

Aanpak
Door middel van diverse casussen, praktische toepassing van regelgeving neem je kennis van de verschillende regelgeving van de HRA. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets.