Voor wie?

Deze e-learning gebeurtenissen na balansdatum richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant.

 

COS 560

Deze e-learning over Standaard 560 gaat in op de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot gebeurtenissen na balansdatum bij een controle van financiële overzichten. De e-learning gaat tevens in op de verschillende vormen van omstandigheden die bestonden óp de datum van de financiële overzichten en omstandigheden die ná balansdatum zijn ontstaan. Denk bij zulke omstandigheden bijvoorbeeld aan de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus. En wat betekent dit dan voor je werkzaamheden als accountant?

 

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

  • de werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren voor gebeurtenissen die zich voordoen tussen de datum van de financiële overzichten en de datum van de controleverklaring;
  • de wijze waarop ingespeeld wordt op feiten die de accountant bekend worden na de datum van de controleverklaring, en wanneer deze feiten eerder bekend waren geweest door de accountant, dit tot een aanpassing in de controleverklaring hadden kunnen leiden; en
  • de werkzaamheden die je als accountant moet uitvoeren voor gebeurtenissen die zich voordoen na de publicatie van de financiële overzichten.

 

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.