Voor wie?

Deze e-learning Fraude richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over het onderwerp fraude. Van partner tot assistent-accountant.

COS 240

Deze e-learning over Standaard 240 behandelt de begrippen fraude en afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude en hoe de accountant daarmee moet omgaan bij de  controlewerkzaamheden. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de geconstateerde fraude tijdens de controle voor de evaluatie van controle-informatie en hoe dit moet worden vastgelegd in het dossier.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

  • wat is je professioneel-kritische instelling als het gaat om fraude?
  • wat en met wie moet je communiceren over fraude?
  • de risico-inschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden
  • de manieren om in te spelen op de ingeschatte risico’s verband houdende met fraude
  • de evaluatie van de controle-informatie
  • de gevolgen van geïdentificeerde fraude tijdens de controle
  • de controledocumentatie

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.