Voor wie?
Deze e-learning evaluatie van afwijkingen richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
In deze e-learning over evaluatie van afwijkingen staat Standaard 450 centraal. Deze Standaard behandelt de evaluatie van de invloed van geïdentificeerde afwijkingen op de controle en van eventuele niet-gecorrigeerde afwijkingen op de financiële overzichten. Bij het afgeven van de controleverklaring moet de accountant rekening houden met deze evaluatie.

Inhoud
Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

  • accumuleren van geïdentificeerde afwijkingen;
  • in aanmerking nemen van geïdentificeerde afwijkingen naarmate de controle vordert;
  •  communiceren van geïdentificeerde afwijkingen met het management en de met governance belaste personen
  • evaluaeren van de invloed van niet-gecorrigeerde afwijkingen;
  • verzoeken van een schriftelijke bevestiging;
  • voldoen aan documentatievereisten voor de evaluatie van afwijkingen.

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.