Voor wie?
Deze e-learning effectief optreden als groepsaccountant richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

  • de verantwoordelijkheden van de accountant bij het uitvoeren van een groepscontrole;
  • begrippen als opdrachtpartner op groepsniveau, groepsonderdeel, groepscontrole, accountant van een groepsonderdeel;
  • het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie over groepsonderdelen;
  • het aansturen van de accountant van een groepsonderdeel.

Inhoud
In deze e-learning over groepscontroles staat Standaard 600 centraal. Deze Standaard behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie wanneer je een groepscontrole uitvoert.

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Voor dit onderwerp bieden we ook een classroom aan. Waar het bij de e-learning gaat om de kennis te vergroten, gaat het in de classroom om ervaringen uit te wisselen en knelpunten en praktische vraagstukken bij groepscontroles te bespreken.