Voor wie?
Deze e-learning controledocumentatie richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 230
In deze e-learning over controledocumentatie staat Standaard 230 centraal. Standaard 230 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het opstellen van de controledocumentatie bij controles.

Inhoud
Na deze e-learning weet je de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wanneer moet je de controledocumentatie opstellen?
  • Wat zijn de vereisten voor de vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie?
  • Kun je afwijken van een relevante vereiste uit de Standaarden?
  • Hoe ga je om met aangelegenheden die na de datum van de controleverklaring aan de orde komen?
  • Waar moet je rekening mee houden bij het definitieve controledossier?

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.