Voor wie?

Deze e-learning controle van schattingen richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam als accountant zijn in de controlepraktijk: van partner tot assistent-accountant.

 

COS 540

Na deze e-learning controle van schattingen weet je onder meer hoe je om moet gaan met schattingsonzekerheden en wanneer een schattingsresultaat leidt tot een afwijking in de jaarrekening. Daarnaast weet je welke evaluaties moeten worden uitgevoerd als sprake is van significante risico’s die samenhangen met schattingen en krijg je inzicht in de indicaties voor mogelijke tendenties met betrekking tot schattingen.

 

Inhoud

Met deze e-learning controle van schattingen krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:

  • De risico-inschattingswerkzaamheden voor de controle van schattingen;
  • De verschillende toetsingsbenaderingen voor het opzetten en uitvoeren van verdere controlewerkzaamheden;
  • De gegevensgerichte controlewerkzaamheden om op risico’s in te spelen bij de controle van schattingen;
  • Het evalueren van de redelijkheid van de schattingen en het vaststellen van afwijkingen;
  • Toelichtingen met betrekking tot schattingen;
  • Indicaties voor mogelijke tendenties bij het management;
  • Communicatie over de controle van schattingen;
  • De documentatieverplichtingen ten aanzien van de controle van schattingen.

N.B. Deze training is geactualiseerd naar de nieuwe Standaard 540 die geldt voor boekjaren beginnend op of na 15 december 2019.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

Het onderwerp controle van schattingen bieden we ook een classroom-training aan. Waar het bij de e-learning gaat om de kennis te verbeteren, gaat het in de classroom om ervaringen uitwisselen en de kennis toepassen op de praktijk.