Voor wie?
Deze e-learning controle-informatie richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 500
Na de e-learning controle-informatie weet je wat de betekenis is van controle-informatie bij een controle van financiële overzichten. Je weet ook wat de verantwoordelijkheid van de accountant inhoudt om controlewerkzaamheden op te zetten en uit te voeren.  Het doel van deze werkzaamheden is om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen met het doel redelijke conclusies te kunnen trekken voor het oordeel.

Inhoud
Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat is voldoende en geschikte controle-informatie?
  • Wanneer kun je de verkregen informatie gebruiken als controle-informatie?
  • Welke methodes kun je selecteren voor effectieve controlewerkzaamheden?
  • Wat doe je met inconsistente gegevens of als je twijfelt over de betrouwbaarheid van controle-informatie?

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.