Voor wie?
Deze e-learning continuïteit in de mkb-praktijk richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn als accountant in de samenstelpraktijk: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
Na deze e-learning weet je onder meer:

  • wat de verantwoordelijkheden van de samenstellend accountant zijn met betrekking tot de wijze waarop het management bij het opstellen van de jaarrekening de continuïteitsveronderstelling hanteert;
  • de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toe te passen, in geval er sprake is van ernstige onzekerheid over de continuïteit of sprake is van discontinuïteit.

Inhoud
Is sprake van gerede twijfel over continuïteit? Of is er zekerheid over discontinuïteit? Wijst alle informatie op continuïteit? En wat betekent dit dan voor de waardering van posten in de jaarrekening van de onderneming en de toelichting daarbij? Essentiële vragen, waar naast het management ook de samenstellend accountant zijn verantwoordelijkheden dient te nemen. Deze e-learning gaat onder meer over deze verantwoordelijkheden van de samenstellend accountant inzake continuïteit. Standaard 4410 Samenstellingsopdrachten, Richtlijn A2 Verwerking en waardering en Richtlijn 170 Discontinuïteit en ernstige onzekerheid over de continuïteit staan centraal. Ook komen de NBA-handreiking 1136 ‘Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten’ en de NBA brochure ‘Risicogerichte aanpak samenstellingsopdracht’ aan bod.

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.