Voor wie?
Deze e-learning beoordelingsopdrachten richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam als accountant zijn in de controlepraktijk: van partner tot assistent-accountant.

Resultaat
In deze e-learning krijg je de mogelijkheid om nader kennis te maken met Standaard 2400 Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten. Met de e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

  • de verantwoordelijkheden van de accountant bij het uitvoeren van een beoordelingsopdracht, en;
  • de vorm en inhoud van de beoordelingsverklaring bij de financiële overzichten.

Inhoud
Bij de opzet van de e-learning is gekeken naar de toepassing van Standaard 2400 en de verantwoordelijkheid van de accountant in de volle breedte bij een beoordelingsopdracht. De e-learning bestaat uit 4 sets van oefenvragen over de volgende onderwerpen:

  • De beoordelingsopdracht – uitgangspunten
  • Planning van de werkzaamheden
  • De uit te voeren werkzaamheden
  • Afronding van de opdracht.

Aanpak
Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning.  Deze e-learning bestaat uit een oefenprogramma met uitgebreide feedback en een eindtoets. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.

De met de e-learning verkregen kennis is direct toepasbaar in de praktijk.