Voor wie?

Deze e-learning Beoordelingsopdrachten (COS 2400) richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep: van partner tot assistent-accountant.

COS 2400

In deze e-learning komt Standaard 2400 aan bod. Standaard 2400 gaat in op de verantwoordelijkheden van de accountant om de financiële overzichten te beoordelen.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in het volgende:
  • De algemene uitgangspunten voor een beoordelingsopdracht;
  • De opdrachtaanvaarding;
  • De uit te voeren werkzaamheden bij een beoordelingsopdracht; en
  • De vorm en inhoud van de beoordelingsverklaring bij de financiële overzichten.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.