Voor wie?

Deze e-learning Door accountant ingeschakelde deskundige richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer kennis willen verkrijgen over het inschakelen van deskundigen bij de controle van de jaarrekening. Deze e-learning is geschikt voor partners maar ook voor assistent-accountants.

COS 620

Deze e-learning over Standaard 620 behandelt de verantwoordelijkheid van de accountant voor het inschakelen van deskundigen bij de controle van  de jaarrekening. De accountant zal moeten bepalen of hij over voldoende deskundigheid beschikt en of hij gebruik zou moeten maken van een deskundige. En áls de accountant gebruikmaakt van de werkzaamheden van een ingeschakelde deskundige en hij tot de conclusie komt dat de werkzaamheden van die deskundige adequaat zijn voor de doeleinden van de accountant, kan hij de bevindingen of conclusies van die deskundige op zijn deskundigheidsgebied aanvaarden als geschikte controle-informatie.

Inhoud

Met deze e-learning krijg je snel en op duidelijke wijze inzicht in:

  • het vaststellen van de noodzaak om een deskundige in te schakelen
  • het vaststellen van de aard, timing en omvang van de controlewerkzaamheden waarbij de ingeschakelde deskundige betrokken is
  • het evalueren van de competentie, capaciteiten en objectiviteit van de ingeschakelde deskundige
  • het verkrijgen van overeenstemming met de ingeschakelde deskundige
  • het evalueren of de werkzaamheden van de ingeschakelde deskundige adequaat zijn.

Aanpak

Er is geen voorkennis nodig voor deze e-learning. Deze e-learning bestaat uit een toets van 20 vragen met uitgebreide feedback. Er zijn twee herkansingsmogelijkheden voor de toets.