Voor wie?
Deze training richt zich op alle professionals die werkzaam zijn in de controlepraktijk.

Resultaat
Na deze training weet je hoe je schattingsonderzekerheden herkent en beoordeelt. Je begrijpt welke controleaanpak in een specifieke situatie het meest geschikt is. Je kunt de vereisten van standaard 540 in de praktijk toepassen en de gevolgen van schattingsafwijkingen evalueren.

Inhoud
Deze training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat zijn schattingen?
  • Op welke wijze moet je risico’s rondom schattingen identificeren?
  • Op welke wijze moet je tijdens de uitvoering van de controlewerkzaamheden omgaan met risico’s gerelateerd aan schattingen?
  • Welke significante risico’s hangen samen met schattingen?

Aanpak
Voor dit onderwerp bieden we ook een e-learning aan. Waar het bij de e-learning gaat om de kennis te verbeteren, gaat het in de classroom om ervaringen uitwisselen en de kennis toepassen op de praktijk.