Voor wie?

Deze verdiepingssessie richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn als adviseur of accountant in de openbare praktijk, als accountant in business en als intern accountant. Je wilt je verdiepen in hoe je liquiditeits- en financieringsrisico’s herkent en hoe je hiermee omgaat.

Inhoud

Op het moment dat er signalen zijn dat de liquiditeit en solvabiliteit onder druk komt te staan binnen jouw organisatie of bij jouw klant zijn er verschillende mogelijkheden. In deze verdiepingssessie krijg je de juiste tools om binnen jouw eigen organisatie of jouw klant te adviseren om liquiditeitsproblemen te signaleren, te helpen voorkomen of verhelpen. Mocht zich een scenario van insolventie voordoen, dan krijg je ook handvatten om te adviseren over de wijzigingen in de faillissementswetgeving (waaronder WHOA en TOA).

Resultaat

Na het volgen van deze verdiepingssessie weet je:

  • Hoe je inzicht krijgt in liquiditeiten;
  • Hoe de onderneming is gefinancierd en wat de gevolgen daarvan zijn;
  • Welke insolventiemodellen er zijn en hoe je je deze inzet;
  • Welke middelen je in kunt zetten om de liquiditeitspositie te verbeteren;
  • Welke scenario’s er zijn om financiering te verkrijgen;
  • Wat de wijzigingen in de faillissementswetgeving zijn, waaronder Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en de Time-out-arrangement (TOA).

Aanpak

Deze verdiepingssessie bestaat uit een online bijeenkomst van 2 uur. Je kunt je eigen klantcasuïstiek inbrengen en bespreken. Deze verdiepingssessie kan onderdeel zijn van de opvolging van je leerdoel over continuïteit. Hiermee heb je dus al voor de helft voldaan aan het verplichte thema Continuïteit voor 2021.

Wil je je verder ontwikkelen?

Naast de drie varianten van de training Continuïteit, die voor accountants in de samenstel- en adviespraktijk, die voor accountants in business en interne accountants en die voor controlerend accountants, biedt Kriton ook verdiepingssessies aan, waar deze er één van is. Volg ook de andere verdiepingssessie ‘Advieskansen in turbulente tijden’.

Wissen