Voor wie?

Deze verdiepingssessie richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn binnen de doelgroepen accountants in business (AiB) en intern accountants.

Let op: accountants die een (intern) certificerende rol vervullen of een rol spelen in de jaarrekeningcontrole moeten de door de NBA geaccrediteerde training Continuïteit volgen.

Inhoud

Heeft jouw organisatie ruim een jaar geleden ook ‘tijdelijke’ maatregelen moeten nemen om in te spelen op de gevolgen van de coronacrisis? Denk bijvoorbeeld aan wegvallende liquiditeit, overwegend thuiswerken, toegenomen cyberrisico’s en afnemende fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Zijn veranderingen in processen en interne beheersing voldoende geborgd? Welke gedrag- en cultuuraspecten spelen daarbij een rol? In deze verdiepingssessie krijg je handvatten voor het adviseren en begeleiden van jouw organisatie naar een beheerst ‘nieuw normaal’.

Resultaat

Na het volgen van deze verdiepingssessie weet je:

  • Hoe het businessmodel van jouw organisatie meebeweegt met de veranderingen;
  • Hoe je inzicht verkrijgt in de veranderingen bij jouw organisatie op strategisch en organisatorisch gebied;
  • Op welke manier het risicoprofiel van de organisatie verandert;
  • Op welke wijze cultuur en gedrag een rol speelt (soft controls);
  • Hoe je (aantoonbaar) ‘in control’ blijft tijdens de veranderingen en het belang hiervan;
  • Hoe je op effectieve wijze invulling geeft aan jouw adviesrol.

Aanpak

Deze verdiepingssessie bestaat uit een online bijeenkomst van 2 uur. Je kunt je eigen klantcasuïstiek inbrengen en bespreken. Deze verdiepingssessie kan onderdeel zijn van de opvolging van je leerdoel over continuïteit. Hiermee heb je dus al voor de helft voldaan aan het verplichte thema Continuïteit voor 2021.

Wil je je verder ontwikkelen?

Naast de drie varianten van de training Continuïteit, die voor accountants in de samenstel- en adviespraktijk, die voor accountants in business en interne accountants en die voor controlerend accountants, biedt Kriton ook verdiepingssessies aan, waar deze er één van is. Volg ook de andere verdiepingssessie ‘Eerste hulp bij liquiditeitsproblemen‘.

Wissen