Voor wie?

Het leertraject continuïteit in de samenstel- en adviespraktijk richt zich op alle professionalniveaus die werkzaam zijn als accountant in deze praktijk: van partner tot assistent-accountant.

Inhoud

Is sprake van gerede twijfel over continuïteit? Of is er zekerheid over discontinuïteit? Wijst alle informatie op continuïteit? En wat betekent dit dan voor de waardering van posten in de jaarrekening van de onderneming en de toelichting daarbij? En hoe bespreek je dat op een goede manier met je klant?

Resultaat

Na het volgen van dit leertraject weet je onder meer:

  • wat de verantwoordelijkheden zijn van de samenstellend accountant voor de wijze waarop het management bij het opstellen van de jaarrekening de continuïteitsveronderstelling hanteert;
  • de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving toe te passen in geval sprake is van ernstige onzekerheid over de continuïteit of sprake is van discontinuïteit.
  • wat de aandachtspunten zijn bij de waardering van activa en passiva in de jaarrekening 2020. In het bijzonder besteden we aandacht aan bijzondere waardeverminderingen;
  • hoe je het gesprek aangaat met je klant rondom continuïteit;
  • wat de specifieke vereisten zijn voor de toelichtingen in de jaarrekening rondom corona en continuïteit.
  • hoe je de NOW-regeling in de jaarrekening verwerkt.

Na het volgen van dit leertraject voldoe je aan de eisen van de NBA rondom het verplichte thema Continuïteit.

Aanpak

Het leertraject bestaat uit drie onderdelen van in totaal 4 uur: een online classroomtraining, de e-learning continuïteit in het mkb en een intervisiebijeenkomst. Tijdens de intervisie deel je een klantcasus met elkaar en reflecteer je op jouw eigen handelen. Dit vormt de basis voor de reflectie in je PE-portfolio. Hiermee heb je dus gelijk voldaan aan het verplichte thema Continuïteit voor 2021.

Let op: accountants die een (intern) certificerende rol vervullen of een rol spelen in de jaarrekeningcontrole moeten de door de NBA gecertificeerde training Continuïteit volgen.

Wil je je verder ontwikkelen?

Als aanvulling op deze verplichte training kun je ook nog kiezen voor één of meer verdiepende sessies met betrekking tot continuïteit:

Wissen