Voor wie?

Deze training is verplicht voor alle (openbare en interne) accountants en andere professionalniveaus die werkzaamheden verrichten voor de wettelijke en/of vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening. Deze training is een door de NBA geaccrediteerde training Continuïteit.

Inhoud

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De wet- en regelgeving rondom (dis)continuïteit en verwante onderwerpen;
  • De beoordeling van de (dis)continuïteit van een organisatie in het kader van de controle van de jaarrekening;
  • Het onderkennen van (mogelijke) gevolgen van diverse factoren op de continuïteit van een organisatie;
  • Het verbeteren van de vaardigheden met betrekking tot professionele oordeelsvorming;
  • Het adviseren van je (interne) klant als sprake is van dreigende discontinuïteit.

Resultaat

Na het volgen van deze training:

  • weet je welke wet- en regelgeving relevant is en wat de vereisten zijn rondom het onderwerp continuïteit en ben je in staat om (dis)continuïteit te beoordelen en op correcte wijze te verwerken in de jaarrekening;
  • kun je de signalen onderkennen die van invloed zijn op de continuïteit van je klant en kun je hier gemotiveerd je werkzaamheden op inrichten;
  • kun je het gedrag van je klant beoordelen met betrekking tot de continuïteit, de situatie evalueren en je klant optimaal adviseren.

Met het volgen van deze training voldoe je aan de verplichting van de NBA rondom het verplichte onderwerp Continuïteit.

Aanpak

De training ‘Continuïteit voor controlerend accountants’ bieden wij op twee manieren aan:

  • leertraject van twee virtual classroomtrainingen van elk 2 uur, met een doorlooptijd van maximaal 4 weken.
  • een fysieke classroomtraining van 4 uur.

Let op: accountants die een (intern) certificerende rol vervullen of een rol spelen in de jaarrekeningcontrole moeten de door de NBA gecertificeerde training Continuïteit volgen.

Bij beide trainingen vragen wij je de casus vooraf door te nemen en een enkele vraag te beantwoorden. De tijdsbesteding valt binnen de totale tijd van 4 uur. Het eerste gedeelte van de training staat in het teken van het herkennen van continuïteitssignalen en hoe je hiermee omgaat. Het tweede gedeelte van de training gaat in op een dreigende discontinuïteit en hoe je je (interne) klant hierbij goed kunt adviseren en ondersteunen. Wij steken de training voornamelijk praktisch in, maar ook de theorie vanuit de wet- en regelgeving komt aan bod.

Wil je je verder ontwikkelen?

Als aanvulling op deze verplichte training kun je ook nog kiezen voor één of meer verdiepende sessies met betrekking tot continuïteit:

Wissen