Voor wie?

De training Continuïteit en de rol van de accountant in business (AiB) en intern accountant richt zich op alle niveaus van accountants in business en intern accountants.

Let op: accountants die een (intern) certificerende rol vervullen of een rol spelen in de jaarrekeningcontrole moeten ons door het NBA geaccrediteerde training Continuïteit volgen.

Inhoud

Na het volgen van de training weet je onder meer:

  • Hoe je continuïteitsrisico’s in jouw organisatie herkent;
  • Wat nodig is om de mate van beheersing van die risico’s te onderzoeken;
  • Hoe je tot een gebalanceerd oordeel, zonder bias en beïnvloeding komt;
  • Welke mogelijkheden je hebt om jouw organisatie effectief te adviseren over continuïteitsissues;
  • Wat je moet doen om met het geleerde succesvol in de praktijk te zijn en wat je hierover opneemt in je PE portfolio.

Resultaat

Na deze training heb je een goed beeld van de mogelijkheden om continuïteitsrisico’s in kaart te brengen. Je weet vervolgens hoe je die mogelijkheden toepast en weet wat nodig is om hierover het gesprek aan te gaan met stakeholders. Tot slot ben je in staat om die gesprekken succesvol te laten verlopen door de juiste interventies te gebruiken.

Aanpak

Deze training bestaat uit een voorbereidende opdracht en een (online) classroom bijeenkomst van in totaal 4 uur.

Je start met een voorbereidende opdracht van 1 uur waarin je je verdiept in een aansprekende praktijkcasus. Daarnaast reageer je op een aantal korte stellingen en geef je aan welke dilemma’s je tegenkomt in jouw organisatie. Daarna neem je deel aan de bijeenkomst van 3 uur waarin we je interactief uitdagen om de risico’s uit de casus en uit je eigen praktijk uit te werken. Vervolgens kijken we naar de cruciale factoren voor een adviesgesprek over die risico’s. Je krijgt intensieve begeleiding van een vakdeskundige én een gedragsdeskundige.

Let op: we gaan uit van een aanwezige basiskennis over gespreksvoering en advisering gericht op stakeholders.

Deze training is ontwikkeld door Kriton en HRD Groep.

Gratis PE-portfoliotool

Je krijgt een gratis licentie voor de uitgebreide PE-portfolio tool van Kriton. Hiermee heb je alle mogelijkheden om je PE-portfolio online op te stellen, bij te houden en alle bewijzen van je leeractiviteiten op te slaan. De licentie is 1 jaar geldig.

Wil je je verder ontwikkelen?

Heb je interesse om je verder te ontwikkelen op dit onderwerp? Kriton biedt verdiepingssessies aan op het gebied van continuïteit:

Wissen