De NBA gaat vanaf juli 2019 een vernieuwd slotexamen invoeren. De vernieuwing vloeit voort uit het onlangs vastgestelde rapport over het Geïntegreerd Slotexamen. Dit betekent dat de structuur, de inhoud en de organisatie van het afsluitende examen gaat veranderen.

“De theorie en de praktijk komen tijdens het vernieuwde slotexamen op een natuurlijke wijze bij elkaar.”

Vanaf 1 januari 2020 sluiten alle trainees (dus ook degenen die voor 1 januari 2017 met de praktijkopleiding zijn gestart) de praktijkopleiding af met het geïntegreerd slotexamen. Dit examen wordt mondeling afgenomen, duurt 1,5 uur en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

In dit artikel ga ik in op de 5 belangrijkste wijzigingen voor jou als trainee die de praktijkopleiding Assurance of de praktijkopleiding Accountancy-MKB heeft afgerond.

 

  1. Twee verschillende examinatoren

In het nieuwe examen is één examinator afkomstig uit het theoretische onderwijs die het examen afneemt vanuit het theoretische perspectief. De andere examinator is afkomstig uit de beroepspraktijk en neemt het examen af vanuit het praktijkperspectief.

 

  1. Alle kernvakgebieden

Bij het nieuwe examen komen alle kernvakgebieden van de opleiding aan bod, terwijl dat bij het huidige examen kan, maar geen vereiste is. Hetzelfde geldt voor de werkdomeinen. Ook deze komen verplicht aan bod tijdens het nieuwe examen.

“Door het vernieuwde slotexamen ontstaat een evenwichtig en divers examen waarbij jij de ruime gelegenheid krijgt om aan te tonen dat je functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.”

 

  1. Presentatie van een dilemma

Aan het begin van het examen presenteer je een casus, waarin je als beginnend beroepsbeoefenaar voor een dilemma kwam te staan. De casus is niet eerder in je referaat behandeld en mag op je examen niet ouder zijn dan twee jaar.

Ondersteun deze presentatie met passende hulpmiddelen (hand-outs o.i.d.). De presentatie gaat over een (vaktechnisch) onderwerp waarbij sprake is geweest van professionele oordeelsvorming. Rondom dit (vaktechnische) onderwerp doen zich één of meerdere dilemma’s voor. Je laat zien hoe je met dit dilemma of deze dilemma’s bent omgegaan en welke keuze(s) je hebt gemaakt.

 

  1. Actualiteit

Het nieuwe slotexamen is een stap in het proces naar verdergaande integratie tussen de theorie- en de praktijkopleiding. De vragen en discussiepunten van de examinatoren hebben bij dit onderdeel betrekking op recente berichtgeving zoals gepubliceerd op/in Accountant.nl, NBA.nl, het Financiële Dagblad, etc. Je moet dus inhoudelijk op de hoogte zijn van relevante publicaties van de NBA, de AFM, andere voor accountants relevante instanties en de verbinding met je eigen beroepspraktijk kunnen leggen.

 

  1. Theoretische opleiding

Als je de theoretische opleiding langer dan vijf jaar geleden hebt afgerond, kan het examen met een half uur worden verlengd tot maximaal 2 uur. De examinatoren kunnen dit besluit nemen om te kunnen toetsen of je theoretische kennis actueel is en of je in staat bent deze in de beroepspraktijk toe te passen.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2019/mei/Invoering-vernieuwd-slotexamen/

 

Drs. François Herms RA is adviseur/docent bij Kriton te Driebergen. 

Wil je meer weten over het vernieuwde geïntegreerde slotexamen? Neem dan contact dan contact met ons op. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief op de homepage van onze website, zodat je op de hoogte blijft van alle actualiteiten!