Met de online PE-portfolio tool van Kriton kunnen accountants en accountants alles doen dat nodig is voor de nieuwe PE-regeling. Van leerdoelen vastleggen tot monitoren van alle PE-portfolio’s tegen een vaste prijs van € 32,- per gebruiker. En per direct beschikbaar.

“Wij hebben van begin af aan gezegd dat we een tool willen ontwikkelen voor accountant én accountantskantoor’, zegt Peter van Loevezijn, projectverantwoordelijk voor de Kriton-tool. ‘Ook al richt de PE-regeling zich op de individuele accountant, je kunt de ontwikkeling van de accountant niet los zien van de doelen en leerdoelen van een kantoor.’

Stap voor stap en overzichtelijk

De accountant bouwt met de PE-portfolio tool stap voor stap een portfolio met haalbare leerdoelen en daaraan gekoppelde leeractiviteiten. Van Loevezijn: ‘Tijdens dit proces kunnen leidinggevenden en mentoren online feedback geven op wat de accountant heeft geschreven om zo samen tot het beste resultaat te komen.’ Daarna formuleert de accountant online de behaalde resultaten van de leeractiviteiten en uploadt alle bewijsmaterialen voor deze activiteiten. Zo staat alles op één plek. ‘En die plek is 24/7 te benaderen op elk device, ook met onze app voor Apple en Android.‘

Actuele kantoormonitoring

Via de exportfunctie kan het kantoor een dashboard raadplegen met de belangrijkste key points zoals de statusvoortgang van de geschreven portfolio’s en de uitvoer ervan. Zo kan het kantoor bijvoorbeeld snel zien wie nog niet bezig is, als bezig is en wie klaar is. Verder is het mogelijk alle PE-portfolio’s in te zien op detailniveau om het gesprek hierover aan te gaan met de accountant.

Kantoorspecifieke trainingen

In de PE-portfolio tool kunnen kantoren eigen trainingen opnemen die voortvloeien uit het opleidingsplan van het kantoor en trainingen opnemen die de NBA verplicht stelt. Zo is altijd duidelijk dat deze trainingen een onderdeel van een portfolio vormen en duidelijk wie deze trainingen heeft gevolgd.

Geen gedwongen winkelnering

‘Ons uitgangspunt is altijd geweest dat een accountant of kantoor zelf bepaalt waar bijvoorbeeld een training wordt gevolgd. We weten dat sommige aanbieders van een tool hun eigen trainingsaanbod aan de tool koppelen, maar dat doen wij absoluut niet’, zegt Van Loevezijn heel stellig. Die keuze moet volledig vrij zijn.

Lage kosten en direct beschikbaar

De PE-portfolio tool is direct beschikbaar voor de lage prijs van € 32,- per gebruiker per jaar. Elke gebruiker kan een gratis webinar volgen waarin de tool wordt uitgelegd. Wil een kantoor eigen trainingen in de tool, dan betaalt ze daarvoor ontwikkelkosten. En Kriton kan met een korte workshop extra ondersteunen bij het formuleren van leerdoelen.