Frank de Graaf

Frank gaat als trainer en ontwikkelaar van met name vaktechnische (e-)learning bij Kriton aan de slag. Daarnaast is hij betrokken bij het ontwikkelen van vaktechnische trainingen en LEAN-trainingen voor de auditpraktijk. Hiervoor is Frank 7 jaar werkzaam geweest in de auditpraktijk van KPMG met de controle van de jaarrekening als primair aandachtsgebied. Hij heeft daarbij veel kennis opgedaan van wet- en regelgeving voor de accountancy en diverse cliënten bediend en dan met name handels- en productiebedrijven.