Wéér nieuwe regelgeving en afkortingen? Duizelt het jou ook? Na de NOW, TVL, TOZO en TONK zijn er nu ook de WHOA, TOA en de WOVO. We lichten in dit blog de nieuwe regelgeving toe en geven aan waar kansen voor je klant liggen.

WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) heeft als doel om ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren te helpen hun schulden te herstructureren om zo een faillissement te voorkomen of te komen tot een goede afwikkeling van de schulden. Maar er bestond toch altijd al de mogelijkheid van een crediteurenakkoord zul je denken? Dat klopt, maar het grote verschil sinds de ingangsdatum van de WHOA op 1 januari 2021 is dat niet meer de medewerking van alle schuldeisers nodig is.

De WHOA regelt dat een ondernemer die in zwaar weer verkeert zijn schuldeisers en aandeelhouders, of een aantal van hen, een akkoord kan aanbieden dat voorziet in de wijziging van hun rechten. Dit verzoek kan door de rechtbank worden goedgekeurd (gehomologeerd) en dan geldt dit akkoord voor alle schuldeisers en aandeelhouders. Voorwaarde is wel dat aan de eisen van de WHOA wordt voldaan en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord.

Wanneer met een akkoord wordt gestart, kan een herstructureringsdeskundige worden aangewezen. Dit kan een accountant zijn of je kunt als accountant deze deskundige ondersteunen. De rol van de herstructureringsdeskundige is namelijk een WHOA-akkoord op te stellen met daarin voor iedere schuldeiser of aandeelhouder een voorstel tot aanpassing van hun rechten. Hiervoor heb je financiële kennis nodig van de onderneming en ervaring met herstructureringstrajecten. En dat biedt kansen.

TOA

TOA staat voor Time-Out Arrangement en is een onderdeel van de WHOA. Met de TOA kan een bedrijf (tijdelijk) worden stopgezet en weer gestart wanneer de situatie is verbeterd. Een echte ‘time-out’ dus. De TOA bestaat uit verschillende onderdelen zoals de ondersteuning door de Kamer van Koophandel en het TOA-krediet bij Qredits. Dit krediet is bedoeld voor ondernemingen die door de coronapandemie hard zijn getroffen met in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten. Het gaat daarbij om ondernemingen die gebruik maken van de WHOA. Als onderdeel van de aanvraag moet ook een herstructureringsplan worden gevoegd met daarin de financiële haalbaarheid van de bedrijfsactiviteiten. Nog een kans dus om je klant in turbulente tijden te ondersteunen.

WOVO

Tot slot de WOVO, waarschijnlijk de minst bekende van de drie. WOVO staat voor ‘Wet Overgang Van Onderneming’. Het doel van deze wet is om de positie van werknemers bij een doorstart na een faillissement te beschermen. Een nieuwe eigenaar van de failliete onderneming heeft dus niet meer de keuze om het personeel, of een deel ervan, mee over te nemen voor de doorstart. Hij moet bij overname ook al het personeel mee overnemen met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Het is alles of niets.

Ook turbulente tijden bieden dus kansen om je klant te kunnen ondersteunen. Je hebt dan wel kennis van de WHOA, TOA en WOVO nodig.

Meer weten?

Meer weten over de WHOA, TOA en de WOVO? Volg dan onze verdiepingssessie continuïteit ‘Eerste hulp bij liquiditeitsproblemen’.