Op 27 september jl. is de registratie voor het UBO-register gestart. Iedere organisatie moet, als haar rechtsvorm is opgenomen in artikel 10a van de Wwft, haar UBO’s bij de Kamer van Koophandel (KvK) registreren. Een organisatie heeft hiervoor 18 maanden de tijd, dus tot 27 maart 2022. Heeft de implementatie van het UBO-register ook impact op het werkveld van de accountant?

De komst van het UBO-register heeft zeker gevolgen voor jouw praktijk. Hoe pak je de veranderingen vanaf het begin af aan goed op? In dit blog geven we je drie tips.

Tip 1

Heeft jouw klant een rechtsvorm waarvoor de inschrijfverplichting voor UBO’s geldt? Bespreek dan bij het eerstvolgende klantcontact de wijziging in de wetgeving en vooral de verplichting die de organisatie hiermee krijgt om de UBO’s te registeren. Het niet tijdig registreren kan leiden tot een economisch delict.

Tip 2

Attendeer je klant erop dat zij verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de UBO-informatie in het UBO-register. Komt er bij jouw klant een wijziging in de UBO(’s)? Adviseer je klant dan om de wijziging ook tijdig bij de KvK door te geven.

Tip 3

In artikel 10c staat de verplichting voor een Wwft-instelling een melding aan de KvK te doen als zij constateert dat de UBO-informatie in het UBO-register afwijkt van de informatie waarover de Wwft-instelling beschikt. Dat betekent dat er voor accountantskantoren, naast de meldplicht richting de FIU (ongebruikelijke transacties), nu ook een meldplicht is richting de KvK. Het is belangrijk de huidige interne procedures op deze nieuwe meldplicht aan te passen en iedereen hiervan op de hoogte te brengen.

De aanwezigheid van het UBO-register heeft dus gevolgen voor jouw klant, maar zeker ook op jouw klant(her)acceptatiewerkzaamheden. Ondanks de landelijke registratie is het jouw verantwoordelijkheid vast te stellen dat er geen discrepanties zijn tussen jouw informatie en de informatie in het UBO-register. Enerzijds moet je dus centraal beschikbare informatie checken en anderzijds bestaat er een nieuwe meldplicht. Of het dus echt makkelijker wordt…?