In ons vorige blog hebben we de eerste drie meest voorkomende bevindingen bij OKB’s geconstateerd. Het ging dan met name over de kennis van de klant die veel uitgebreider kan en moet, en ook in het proces van klant- en opdrachtcontinuatie zien we ruimte voor verbetering. Tot slot beschreven we dat de uitvoering van de cijferanalyse niet altijd volgens de standaard werd uitgevoerd. In dit blog behandelen we de volgende 3 punten die we veelvuldig bij OKB’s tegenkomen. Ook geven we je bij elke bevinding een tip om ze te voorkomen. 

Bevinding 4: Onterecht steunen op IT

Bij veel ondernemingen is IT de kern van het bestaan. Anno 2023 hebben de meeste klanten een IT-onderneming waarbij sommigen er ook nog een fysieke bedrijfsvoering naast hebben. Toch zien wij regelmatig dat controleteams controleren zonder gebruik te maken van de IT-omgeving. Dat kan in theorie natuurlijk wel, maar alleen als je bij iedere controle-evidence de vraag stelt of er een IT-afhankelijkheid bestaat. Je moet namelijk wel weten of de evidence niet door IT kan worden beïnvloed en daarmee minder betrouwbaar is. Vervolgens moet je dan ook de vraag stellen of deze IT-afhankelijkheid voldoende is getest. 

Op beide punten gaat het vaak mis. De vraag of er een IT-afhankelijkheid is, wordt vaak niet gesteld en het team voert vaak geen testwerkzaamheden uit terwijl de gebruikte evidence wel een IT-afhankelijkheid heeft. Want in deze tijden heeft vrijwel iedere controle-evidence een afhankelijkheid van IT. 

Tip 4: Maak zoveel mogelijk gebruik van de IT-omgeving bij je klant. Verwerk dat in je bedrijfsbeschrijving en test die IT-omgeving. Alleen zo kun je terecht steunen op IT en kun je je controlewerkzaamheden effectiever inplannen. 

Bevinding 5: Onterecht steunen op controls

Deze bevinding lijkt op de vorige, maar hier gaat het om het onterecht steunen op systeemgerichte werkzaamheden. Wij zien geregeld dat niet duidelijk is wat nu de echte ‘control’ is. Zo is het zetten van een paraaf geen control an sich, het gaat om de invulling van werkzaamheden die hieraan voorafgaan. Dat is immers de werkelijke uitwerking van de control! 

Tip 5: Steun alleen op het systeem als je ook de echte controls bent nagegaan. 

Bevinding 6: Onvoldoende diepgang bij controle van schattingen 

Tot slot zien wij in onze OKB’s bij de controle van schattingen vaak weinig diepgang terug. Hoe groter de onzekerheid, hoe meer werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. En zeker als de onderneming zelf beperkte werkzaamheden heeft uitgevoerd is het aan de accountant om door te prikken. Nog te vaak stoppen controleteams te snel omdat de klant het wellicht lastig vindt, er weinig informatie beschikbaar is of dat het ‘gevoelig’ ligt. Maar dat is niet de professioneel-kritische houding die een controleopdracht van je vraagt.  

Onze waarneming is dat de oorzaak van deze bevinding deels komt door het kennisniveau van de uitvoerende controleteams en deels door de benodigde vaardigheden. Ja, de controle van schattingen is een lastig onderwerp, maar kennis en vaardigheden zijn te verhogen door bijvoorbeeld onderling periodiek casuïstiek te bespreken en feedback te vragen op de uitgevoerde werkzaamheden.  

Tip 6: Besteed in het opleidingsprogramma iedere 2-3 jaar aandacht aan schattingen. En zorg dan dat niet alleen kennis over schattingen aan bod komt, maar ook de relevante vaardigheden die nodig zijn.  

Kijk eens kritisch naar jouw eigen dossier. Zie jij ook deze zes veelvoorkomende bevindingen in je dossiers terugkomen? Zo ja, ga er dan mee aan de slag en gebruik de tips in deze blogs om jouw controle naar een nóg hoger level te tillen!

Meer weten?

Wil je in jouw team direct aan de slag met deze verbeterpunten? Neem dan contact met ons op voor bijvoorbeeld een dossiercoaching op een eigen dossier.