2022 was een jaar met veel onverwachte gebeurtenissen. Denk aan de energiecrisis, de stijgende prijzen en het tekort aan personeel. De ontwikkelingen brengen onzekerheid met zich mee, ook voor je klant. Voor de jaarrekening 2022 zullen bij de meeste ondernemingen significante aangelegenheden worden onderkend die anders zijn dan andere jaren. In dit blog geven we je 3 actuele voorbeelden en geven we je tips over hoe je met die onzekerheden om kunt gaan. Maar eerst gaan we even terug naar wat significante aangelegenheden ook alweer zijn.

Significante posten, of aangelegenheden?

Traditioneel denken we als accountants vaak in significante posten of risicoposten. Dat is logisch vanuit onze samenstelwerkzaamheden, maar de regelgeving heeft het over ‘significante aangelegenheden’ en niet over ‘significante posten’. Daarbij horen ook zaken die in de omgeving van je klant plaatsvinden en waarvan de kans dat deze zich zullen voordoen groot is, of een grote impact zullen hebben op de onderneming van je klant en op de jaarrekening. Significante aangelegenheden kunnen dus ook heel goed andere zaken zijn dan een post in de jaarrekening: het kan ook een complexe transactie zijn, een belangrijke economische ontwikkeling of een continuïteitsissue. Lees hierover ook ons blog 74 ‘Significante aangelegenheden simpel uitgelegd’.

3 voorbeelden van significante aangelegenheden

Met stip op nummer 1 staan natuurlijk duurzaamheid en energie. Het gaat dan voor de jaarrekening 2022 wellicht vooral om de prijs van gas en elektriciteit. Maar duurzaamheid betekent op de langere termijn ook de toekomstbestendigheid van het businessmodel van je klant. Is dat niet het geval? Dan moeten in de jaarrekening wellicht bijzondere waardeverminderingen tot uitdrukking komen of een continuïteitsissue.

Ten tweede kan IT de aanleiding vormen voor een significante aangelegenheid. Is je klant in belangrijke mate afhankelijk van IT, bijvoorbeeld in het productieproces of in de verkoop van de goederen? Veel bedrijven zijn tegenwoordig ‘in the cloud’ of hebben naast hun fysieke winkel een webshop. De hogere afhankelijkheid van IT maakt transacties soms complex, en dat kan gevolgen hebben voor de jaarrekening.

Tot slot heeft het tekort aan personeel en grondstoffen een aantal gevolgen. Die factoren kunnen de groei van de onderneming belemmeren, maar ook de kwaliteit van de werkzaamheden kan onder druk komen te staan. En dat kan dan ook weer gevolgen hebben voor de jaarrekening 2022.

Sneller en meer onzekerheden dan anders: hoe ga je daarmee om?

Het is de verwachting dat je als accountant door de veranderende omgeving en economische ontwikkelingen sneller en meer onzekerheden in de jaarrekening 2022 tegenkomt dan andere jaren. Maar hoe ga je daarmee om? Het startpunt is kennis van je klant. Je moet immers voldoende inzicht hebben in je klant om je samenstelwerkzaamheden op effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Natuurlijk ga je met je klant in gesprek over de ontwikkelingen, maar je kunt ook navraag doen bij anderen binnen de organisatie, specifieke documenten opvragen of cijferanalyses doen. Des te meer aandacht in dit deel van het proces, des te concreter je de significante aangelegenheden kent.

Daarnaast zul je de onzekerheden sneller (moeten) documenteren. Waarom zijn zaken onzeker, wat heb je al gedaan en wat resteert nog? Heeft de onzekerheid gevolgen voor de continuïteit van de onderneming of niet? Documenteer de antwoorden op deze vragen en sluit af met een conclusie.

Neem in de bedrijfsbeschrijving van je klant standaard een kop ‘ontwikkelingen 2022’ op. De veranderende omgeving en economische ontwikkelingen kunnen namelijk grote impact hebben op de bedrijfsvoering van je klant, op de jaarrekening en op je samenstelwerkzaamheden!

Ken je klant!

Wil jij je kennis van jouw klant vergroten en zo nog gerichter je werkzaamheden uitvoeren? Volg dan de leerlijn ‘Ken je klant’. We maken altijd een maatwerkprogramma dat aansluit op jouw specifieke wensen. Of volg de e-learning ‘Ken je klant’.