Nee, is onze mening. Want het argument om process mining niet te gebruiken om data te analyseren en processen in kaart te brengen, wordt steeds minder valide. Er is namelijk steeds meer tooling beschikbaar. Nagenoeg iedere accountant kan met enkele klikken process mining toepassen en komen tot een nóg effectievere controleaanpak. In dit blog gaan we in op de kansen die het gebruik van process mining software jou als accountant bieden, en we geven je 4 tips hoe je process mining in jouw praktijk toe kunt passen.

De kansen van process mining voor jou als accountant

Nu we door middel van software heel praktisch geholpen worden bij de inzet van process mining kunnen controleteams hun controle nog effectiever inrichten, zeker in het licht van de nieuwe Standaard 315 (zie ook ons eerdere blog hierover).

Process mining kan je concreet helpen bij bijvoorbeeld de volgende werkstappen:

Kennis en inzicht verkrijgen in de entiteit

Standaard 315 vraagt om veel inzicht in de organisatie. Process mining kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in verschillende stromen binnen de onderneming die in de IT omgeving is opgenomen en bovendien ook in specifieke risico’s. Daardoor weet je sneller en meer exact op welke onderdelen je je controlewerkzaamheden moet richten.

Verkrijgen van controle-evidence

Niet alleen bij de planningsfase en bij het identificeren van risico’s kan process mining ingezet worden, maar ook bij het vaststellen van de effectieve werking van interne beheersingsmaatregelen. Process mining laat je immers precies zien welke interne beheersingsmaatregelen wel en welke niet werken.

Maar dat is toch iets dat de klant zelf zou moeten doen?

Zeker! Het is aan organisaties zelf om te laten zien dat ze ‘in control’ zijn. Hierbij kan process mining echter een waardevol hulpmiddel zijn. Interne Audit Diensten (IAD’s), verbijzonderde Interne Controle (VIC)-functionarissen en controllers zitten veel dichter op de dagelijkse operaties dan een externe accountant en hebben veelal diepgaander inzicht in de bijzonderheden van de processen. Dit inzicht is noodzakelijk om bevindingen en/of uitzonderingen te duiden. Process mining kan dus ook voor deze groep professionals een waardevolle toevoeging zijn op het gehele controlegebouw. Met process mining haal je bovendien inefficiënties naar boven en dat is vooral voor de internal auditors interessante informatie.

Een start maken met process mining? 4 tips!

1. Begin gecontroleerd

Het is een valkuil om te beginnen met de meest complexe processen. Begin juist met een kleiner en eenvoudiger proces waarmee je veel ervaring kunt opdoen.

2. Bepaal wat je wil weten

Focus op die elementen die ertoe doen om de hoofdvraag te beantwoorden. Dit voorkomt dat er gaandeweg heel veel ‘leuke’ zaken bekeken worden, die er eigenlijk niet of minder toe doen.

3. Overkom de technische uitdagingen

Zeker bij de implementatie en opzet zal er tijd gaan zitten in technische werkstappen en in het valideren van data. Documenteer deze stappen om een audit-trail te hebben zodat ook gesteund kan worden op de output.

4. Deel de successen

Als de werkzaamheden leiden tot specifieke bevindingen en daarmee een verbetering- of een versnelling van processen, deel dit dan met de belanghebbenden. Hiermee vergroot je het commitment en creëer je een bredere adaptatie van process mining.

Start met process mining nu hiervoor meer praktische software beschikbaar is en kom zo tot een nog effectievere controle. De nieuwe Standaard 315 geeft je juist de ruimte om de controle van IT uit te voeren mèt IT!

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je jouw controle effectiever aanpakt met process mining binnen de nieuwe Standaard 315? Volg dan ons leertraject Standaard 315.