Per 1 januari 2021 vallen alle accountants onder de nieuwe PE-regeling (NVPE 2019). Kort samengevat vervallen de jaarlijkse verplichte 40 PE-uren in deze nieuwe regeling, krijg je meer vrijheid in wat en hoe je leert en is het leerproces dynamischer. Maar je krijgt ook een grotere eigen verantwoordelijkheid. In dit blog vind je de ins en outs van de nieuwe regeling.

Wat betekent de nieuwe PE-regeling voor jou?

Het doel van de nieuwe regeling is het bewuster bezig zijn met wat je moet leren voor jouw persoonlijke beroepssituatie. Het leren gaat dan niet alleen om de kennis van vaktechnische onderwerpen. Ook de vaardigheden zijn van belang voor het uitoefenen van jouw functie. Denk bijvoorbeeld aan timemanagement of het schrijven van een goed advies of managementletter.

De wijze waarop je leert is vrij. Naast een (virtual) training of een e-learning, zijn ook intervisiebijeenkomsten, coachingsgesprekken, meeloopstages, zelfstudie etc. geschikte leervormen. Het gaat dus om wat je leert: de output. Dit nieuwe PE-model biedt dan ook meer vrijheid, maar benadrukt tegelijkertijd jouw eigen verantwoordelijkheid om te leren. 

Wat leg je vast in je PE-portfolio?

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan het begin van het jaar een PE-portfolio te maken waarin je vastlegt wat je komend jaar wilt leren, je leerdoelen. Ook geef je aan hoe je je leerdoelen wilt realiseren. En dat is nog best lastig.

De NBA heeft een formulier waarin je je PE-portfolio kunt vastleggen. Het is niet verplicht om dat formulier te gebruiken. Het mag ook een eigen formulier zijn. Kriton heeft een interactief model ontwikkeld dat je stap voor stap helpt een kwalitatief goed PE-portfolio op te stellen. Want hoe kies je nu eigenlijk je leerdoelen? En hoe formuleer je deze? 

Hoe werkt het dynamische leerproces?

Ook het reflecteren op je leerdoelen kan best lastig zijn. Als je een leeractiviteit hebt gedaan, leg je vast in je portfolio welke kennis en vaardigheden je hebt verworven. Je reflecteert dan op je eerdere plan. Blijkt dat je nog niet alles uit je plan hebt kunnen volbrengen? Dan pas je aan. Ook kunnen gedurende het jaar jouw leerbehoeften wijzigen, bijvoorbeeld doordat je functie is gewijzigd. Ook dan pas je je plan aan, het is immers een dynamisch proces.

Je kunt tot uiterlijk 31 januari van het volgende kalenderjaar je portfolio updaten. Dan moet je het PE-portfolio afsluiten en verklaar je in MijnNBA dat je voor dat jaar hebt voldaan aan je PE-verplichtingen.

Hoeveel moet ik dan leren?

De nieuwe PE-regeling is een dynamisch proces en je PE-portfolio een dynamisch document. Zorg er alleen wel voor dat je voldoende doet voor de uitoefening van jouw werkzaamheden. Hoeveel en wat dat is? Dat is voor iedereen verschillend. Je hoeft niet meer de 40 uren aan te houden, maar je kunt die norm voor jezelf of je organisatie natuurlijk nog wel hanteren. Een jaartje niets doen is geen optie, tenzij je ontheffing hebt gekregen van de NBA.

Al met al biedt de nieuwe PE-regeling door het dynamische proces veel mogelijkheden en vrijheid. Maar het vraagt ook om eigen verantwoordelijkheid en wellicht sturing vanuit je organisatie.

Kriton adviseert over alle vormen van leren binnen alle typen organisaties. Bijvoorbeeld over leren op de werkvloer, blended learning, verschillende leerstijlen of de learning journey.