Kritonline 1: Fraude: een verplicht nummer, of meer dan dat?

Fraude is voor veel accountants in 2019 een verplicht nummer. Of is het meer dan dat? Want het herkennen van (een vermoeden van) fraude is niet iets dat dagelijks voorkomt. Of komt het vaker voor dan we zien?