Mindset is key als het gaat om professionele oordeelsvorming. Niet de kennis van de Standaarden of de verslaggevingsregels, zul je denken? Natuurlijk zijn die relevant om ons werk te kunnen uitvoeren, maar de mindset waarmee je dat doet is essentieel en onderscheidend. Nu het einde van het jaar nadert, reflecteren we op afgelopen jaar en kijken we vooruit naar volgend jaar. Hét moment om je mindset eens onder de loep te nemen. In dit blog leggen we uit waarom mindset voor jou als accountant zo belangrijk is.

Professional Judgement Framework

Het FRC heeft in het afgelopen jaar de ‘Professional Judgement Guidance’ uitgebracht. Dit is een handvat om de term ‘professional judgement’ beter te kunnen duiden en de kwaliteit van ons werk als accountants te verbeteren.

Wanneer professionele oordeelsvorming niet effectief wordt toegepast, kan de auditkwaliteit er aanzienlijk onder lijden’, zo stelt de FRC.

Zij hebben hun belangrijkste bevindingen geïdentificeerd en vormgegeven in een raamwerk. Dit raamwerk bestaat uit 4 componenten. Dat zijn -van buiten naar binnen- de omgevingsfactoren, het onderlinge overleg met verschillende partijen, het proces van professionele oordeelsvorming en de trigger om alert te blijven op situaties die dit vereisen en, last but not least, mindset!

Waarom is mindset zo belangrijk?

Waarom is mindset dan zo belangrijk in de professionele oordeelsvorming? Omdat professionele oordeelsvorming mensenwerk is. Het gaat erom dat de personen die het oordeel vellen de juiste motivaties, begrip en houding hebben, om ervoor te zorgen dat elk element van een oordeelsproces op een consistente manier wordt uitgevoerd. Op die manier kunnen zij tot een redelijk oordeel komen.

5 elementen van mindset

Het FRC onderkent 5 elementen van mindset die relevant zijn voor het op een effectieve manier uitoefenen van professionele oordeelsvorming. Het gaat allereerst om het onderkennen van het algemene belang.

Ten tweede is professionele scepsis (de vragende geest van accountants) essentieel om alert te zijn bij het onderkennen van mogelijke afwijkingen.

Als derde onderkent de FRC inzicht in psychologische factoren, ofwel biases. Er zijn verschillende vooroordelen die logisch en objectief redeneren kunnen belemmeren. Deze kunnen onbewust de beoordelingsprocessen beïnvloeden.

Als vierde punt noemen zij de mate van gevoeligheid voor onzekerheden. Het FRC geeft aan dat bewustwording van de verschillende niveaus en aspecten van onzekerheid relevant is voor professionele oordeelsvorming.

Tot slot is commitment aan kwaliteit een onderdeel van mindset. Als je team bijvoorbeeld bij een vraagstuk onder tijdsdruk staat, benadruk dan dat het bereiken van een passend en redelijk oordeel prioriteit is.

Hoe zit het met jouw mindset?

Aan het einde van het jaar reflecteer je op afgelopen jaar. Dat leg je ook vast in je PE-portfolio. Ga eens voor jezelf aan de hand van je leerdoelen eens na waarom bepaalde zaken wel zijn gelukt, en andere niet. Vaak zit dat in je mindset. Je vond misschien andere zaken belangrijker of je vond het lastig om een leerdoel aan te pakken.

Hanteer de elementen van mindset bij het evalueren van je leerdoelen. En neem voor 2023 eens een leerdoel op dat gaat over het ontwikkelen van je mindset!

Meer weten?

Wil je meer weten over het PE-portfolio? Of ben je op zoek naar een handige tool? Neem dan contact met ons op. We hebben een PE-portfolio tool in eigen beheer en we kunnen je ook ondersteunen bij de reflectie op je PE-portfolio. Zo heb jij weer scherp wat je moet opnemen in je PE-portfolio en kun je deze straks met een gerust hart afsluiten over 2022.