Tegen het einde van het jaar kijk je vaak even terug. Hoe verliep afgelopen jaar? Wat is je bijgebleven? Een essentieel onderdeel in het nieuwe PE-model is reflectie. Reflectie op hetgeen je hebt geleerd: wat ging goed en wat kon beter? Maar hoe doe je dat? Kun je dat alleen of heb je daarbij de hulp nodig van je collega’s? In dit blog gaan we in op wat reflectie is, geven we je 3 tips hoe je kunt reflecteren op afgelopen jaar én leggen we uit hoe je dit verwerkt in je PE-portfolio.


Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Wat is reflectie eigenlijk precies? Bij reflectie hou je jezelf als het ware een spiegel voor en kijk je kritisch naar jezelf. Jij bent dus het middelpunt. Feitelijk is reflecteren ook een manier van leren. Het gaat bij reflectie meer om het gedrag dat je in een bepaalde situatie hebt laten zien dan om de kennis die je hebt.


Tip 1: Ga na wat je allemaal hebt gedaan

Voor ieder leerdoel ga je na wat je hebt gedaan en beschrijf je je activiteiten. En dat is vaak meer dan je in eerste instantie denkt. We geven een aantal voorbeelden van leeractiviteiten voor het verplichte onderwerp continuïteit:

  • Onderbouwing van werkzaamheden rondom continuïteit die je bij het samenstellen of controleren van de jaarrekening 2020 anders hebt gedaan dan in voorgaande jaren.
  • Het opstellen van een prognose.
  • Onderbouwing van een bijzondere waardevermindering.
  • Het gesprek met je klant waarbij je aangeeft hoe je het gesprek hebt voorbereid en tegen welke weerstanden je aanliep.
  • Je werkzaamheden in het kader van de NOW en TVL.
  • De wijze waarop je je klant hebt geadviseerd over de gevolgen van een continuïteitsissue.


Tip 2: Stel jezelf concrete vragen

Vind je het lastig om te reflecteren? Gebruik dan concrete vragen die je jezelf stelt, zoals bijvoorbeeld:

Wat hebben je leeractiviteiten je opgeleverd?

Wat voelde ik?

Wat dacht ik?

Wat ging goed?

Wat kan beter?

In de praktijk wordt ook wel een model zoals bijvoorbeeld STARR gebruikt. Dit staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Aan de hand van een situatie die je hebt meegemaakt stel je jezelf een aantal vragen. Dit model is erg uitgebreid als het gaat om het PE-portfolio.


Tip 3: Be SMART

Zorg ervoor dat je SMART reflecteert: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Beschrijf in je PE-portfolio zo specifiek mogelijk de verschillende elementen van je reflectie. Alleen dan kun je daarop anticiperen en je leerdoelen formuleren.


De PE-portfoliotool

Gemakkelijk jouw PE-portfolio beheren doe je met de Kriton PE-portfoliotool. In deze online tool doorloop je als professional stap voor stap het proces om tot goed geformuleerde leerdoelen te komen en deze te vertalen naar relevante ontwikkelmogelijkheden. Je geeft aan hoe je met de leerdoelen aan de slag gaat en je reflecteert op de bereikte resultaten. Lees er hier alles over.


Een leven lang leren is niet alleen in ons beroep van belang. Blijf jezelf dus voortdurend ontwikkelen.