De komende jaren krijgen alle ondernemingen, klein of groot, te maken met een uitvraag over duurzaamheid. Niet alleen je klant moet dus met dit onderwerp aan de slag, ook zullen er vragen gesteld worden aan jou als accountant: zowel om je verantwoordingen te voorzien van een verklaring als op het vlak van bedrijfsmatige ondersteuning. Daarnaast heb je als accountant nog te maken met duurzaamheidsvraagstukken binnen je eigen organisatie. IT kan je helpen om jouw doelstellingen m.b.t. de verschillende aspecten van duurzaamheid te halen. Hoe dan, zul je denken? In dit blog behandelen we 3 manieren om IT in te zetten om duurzame doelen te realiseren.

1. Reported by IT

Ondernemingen moeten gaan rapporteren over allerlei verschillende aspecten van duurzaamheid. In ons vorige blog over duurzame KPI’s gaven we hiervan verschillende voorbeelden. IT kan je helpen bij het rapporteren en het verschaffen van assurance over duurzaamheidsaspecten. Het IT-landschap dat hiermee in scope zal komen zal veel groter zijn dan die alleen de financiële systemen waaruit je put voor de jaarrekeningcontrole. Om te rapporteren over ESG moet je namelijk óók aan de slag met niet-financiële informatie: denk bijvoorbeeld aan data over CO2--verbruik, energieverbruik, gebruik van transportmiddelen of brandstofemissie.

Zorg er dus samen met je klant voor dat de IT hier tijdig op ingericht wordt zodat je straks de beschikking hebt over de juiste informatie.

2. Built by IT

Om duurzame doelen te behalen is ook het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van duurzame IT-producten een aandachtspunt. IT-middelen zelf kunnen namelijk ook heel vervuilend zijn. Zo kan het een vraag zijn hoeveel CO2-uitstoot het gevolg is van het opslaan van grote klantdossiers in auditsoftware van een accountantsorganisatie. Een ander voorbeeld is het feit dat niet iedere programmeertaal even efficiënt omgaat met rekenkracht waardoor al grote duurzaamheidsverschillen ontstaan in softwareoplossingen. Ook op het gebied van het beheren van een duurzaam IT-landschap liggen kansen. Het stellen van een ‘zero-emission target’ is niet complex. Het daadwerkelijk realiseren ervan wel. Wanneer we kijken naar het gehele IT-landschap van een organisatie, is er veel expertise nodig om inzicht te krijgen in, en overzicht te houden op de mate van duurzaam beheer.

Ga dus met je klant in gesprek over de impact van de IT-middelen in de hele keten, zodat je je klant kunt adviseren over duurzamere keuzes.

3. Enabled by IT

De derde mogelijkheid is dat je IT ook kunt inzetten om gebruikers real-time inzicht te geven in hun emissieprestaties. Dat biedt kansen om bij te kunnen sturen. Denk bijvoorbeeld aan het ’s nachts opladen van de elektrische auto als er een energieoverschot is door een harde wind. Je kunt IT dus ook inzetten om te meten of je je duurzame doelstellingen behaalt of niet.

Adviseer je klant dus om IT-middelen in te zetten om impact real-time te meten, en zo nodig bij te sturen. Continuous monitoring begint immers bij de klant.

Vergroot en verdiep je kennis van het IT-landschap bij je klant: op die manier help je je klant bij het behalen van de duurzame doelstellingen!

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe IT je kan helpen in de controle en de mogelijkheden van data-analyse? Volg dan de training IT en controle en leer hoe je optimaal gebruik kunt maken van IT in jouw werkzaamheden.