In onze vorige blogs hebben we verschillende facetten van aantrekkelijk werkgeverschap in de accountancy belicht. Hoe behoud je waardevolle professionals en hoe trek je de nieuwe generatie accountants aan? De uitstroom uit het beroep is aanzienlijk. Zelfs al tijdens het doorlopen van de praktijkopleiding valt een groot deel van de aankomend accountants uit: slechts de helft van de afgestudeerde studenten van een hbo- of wo-accountantsopleiding wordt uiteindelijk ingeschreven in het accountantsregister. Voor jou als kantoor begint aantrekkelijk werkgeverschap dus al bij het begin: hoe kun je als kantoor talentvolle trainees die de praktijkstage in jouw organisatie doorlopen duurzaam aan je binden?

Zorg voor een goede balans

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de werkdruk, maar ook de studiedruk voor aankomend accountants erg hoog is. De combinatie van werken en leren vraagt vooral tijdens piekperioden veel van een trainee. Ze hebben te maken met rapportageverplichtingen zowel vanuit de praktijkopleiding als vanuit de werkgever. Dit is voor veel trainees reden om het beroep al tijdens de praktijkstage te verlaten. Zonde, want het beroep is uitdagend, maar óók leuk en belangrijk! De jonge generatie accountants is niet bang om hard te werken, maar ze kiezen voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Het is dus van groot belang dat je als kantoor je trainees de ruimte geeft om voldoende tijd aan hun opleiding te besteden. Maak hierover heldere afspraken met elkaar, ondersteun trainees om hun agenda vrij te maken voor opleidingsactiviteiten en faciliteer hybride werken. Creëer een omgeving waarin werk en studie goed kunnen worden gecombineerd. Zo behoud je aankomend accountants voor je kantoor én voor de sector.

Ondersteun de vertaalslag naar de praktijk

Bovendien willen trainees de kans krijgen om dat wat ze geleerd hebben in de opleiding ook concreet toe te passen in de praktijk. Ze willen de mogelijkheid krijgen om zich te verdiepen in bepaalde onderwerpen, vaardigheden of technieken zodat ze zich in hun vakgebied kunnen ontwikkelen en theorie en praktijk gelijk oplopen. Vaak hebben trainees echter te maken met uitdagende targets, urennormen en beperkte opdrachttypen waardoor er voor hen niet altijd de ruimte is om zich alle voorkomende beroeps- en leersituaties eigen te maken. Faciliteer als kantoor dus een actieve leercultuur en ondersteun trainees om in hun werkomgeving ook concreet met het geleerde aan de slag te gaan. Geef ze de gelegenheid om kennis te maken met alle facetten van het vak zodat ze niet alleen de relevante kennis, maar ook de vereiste vaardigheden en het daarbij behorende gedrag kunnen ontwikkelen. Dat zorgt niet alleen voor professionele en persoonlijke groei, maar leidt ook tot meer werkgeluk.

Bied optimale begeleiding

Om te reflecteren op de theorie en de opgedane praktijkervaring heeft elke trainee een praktijkbegeleider uit het werkveld. Het is belangrijk dat de praktijkbegeleider weet wat er in de praktijkopleiding aan bod komt en niet alleen de benodigde competenties in het oog heeft, maar óók persoonsvorming, ontwikkeling en professionele identiteit van de aankomend accountant volgt en stimuleert. Om aankomend accountants goed, kwalitatief en groeigericht te begeleiden en hen binnen jouw kantoor te helpen groeien, is een goede taakuitvoering van praktijkbegeleiders essentieel. Train jouw praktijkbegeleiders daarom om hun rol te versterken. Zo haalt je trainee het maximale uit de opleiding en jij het maximale uit je trainee!

Jouw trainees zijn waardevolle assets. Als je een goede balans tussen werk en studie faciliteert, ze de kans geeft om het geleerde in de praktijk toe te passen én ze goed begeleidt, bind je ze duurzaam aan jouw organisatie!

Meer weten?

Wil jij jouw trainees optimaal begeleiden tijdens hun praktijkopleiding? In de workshop ‘Als praktijkbegeleider aan de slag‘ krijg je handvatten om trainees doelgericht te ondersteunen en hun ontwikkeling naar een hoger level te tillen.