Green-, blue- en orangewashing? Hoeveel kleuren ‘washing’ kan je hebben? Maar zonder gekheid, deze termen zijn zeer belangrijk in het duurzaamheidsthema. De term greenwashing ken je waarschijnlijk wel. Het gaat er bij greenwashing om dat bedrijven zich milieubewuster voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn: het groene etiket is dan niet meer dan ‘een likje verf’. Maar wat houden bluewashing en orangewashing dan precies in? En waarom is het belangrijk om ze bij je klant te herkennen? In dit blog gaan we verder in op de verschillende termen en geven we je voorbeelden en tips hoe jij hier als accountant of auditor een rol in kan spelen.

Green-, blue- en orangewashing: wat houden die termen precies in?

Organisaties kunnen er belang bij hebben om zich beter voor te doen op de verschillende onderdelen binnen ESG: Environment, Social en Governance. Greenwashing associëren we, mede door de ‘kleurkeuze’, met milieu (Environment). Bij de andere twee categorieën binnen duurzaamheid spelen weer andere duurzaamheidsverslaggevingsaspecten een rol. Om ook het bewustzijn te vergroten over die aspecten wordt de term ‘bluewashing’ geassocieerd met de categorie Governance en is ‘orangewashing’ een passende term voor de ESG-categorie Social.

Voorbeelden van greenwashing

Een voorbeeld van greenwashing is het hebben van een ‘groene lijn’ van producten terwijl die producten helemaal niet duurzaam zijn of duurzaam worden geproduceerd. Maar greenwashing beperkt zich niet tot de retail. Ook groene energie is lang niet altijd echt groen, kijk maar eens in de kleine letters van jouw ‘groene’ energiecontract. Kortom, greenwashing omvat die situaties waarin de klant ‘denkt’ dat de onderneming vanuit een milieuperspectief duurzaam opereert, maar dat feitelijk niet doet.

Voorbeelden van bluewashing

De term ‘bluewashing’ komt voort uit het blauw van het logo van de VN. Zoals gezegd heeft deze term betrekking op misleidende informatie op het vlak van de ‘G’ in ESG, Governance. Een voorbeeld van bluewashing is dat een organisatie op haar website aangeeft veel te doen aan fraudepreventie en corruptiebestrijding, maar in werkelijkheid is de ‘tone’ en ‘action at the top’ daar niet consistent in. Als een onderneming geen beleid heeft om ethisch zaken te doen of niet transparant rapporteert, is dat ook een voorbeeld van bluewashing.

Voorbeelden van orangewashing

Oranje is een van de kleuren die geassocieerd wordt met sociale of maatschappelijke betrokkenheid, de ‘S’ binnen ESG. Een voorbeeld van orangewashing is wanneer een kledingproducent een jeugdvoetbalteam in een achterstandsgebied sponsort met sportkleding, terwijl deze organisatie tegelijkertijd haar kleding laat produceren in Vietnam onder slechte omstandigheden. Lokaal zijn het (maatschappelijke) ‘heroes’ maar globaal zijn het ‘zeros’.

Wat kun jij als accountant doen?

Als accountant kun jij je klant helpen om deze verschillende washing-praktijken te voorkomen en passende beheersmaatregelen vast te stellen. Daarvoor leggen we de link met onze Kriton ESG Fraud Tree die we in het vorige blog behandelden. De vijfde tak van de Kriton ESG Fraud Tree gaat namelijk over valse duurzaamheidsclaims. En dat is de overkoepelende term voor green-, blue- en orangewashing. De kern van valse duurzaamheidsclaims is dat solide onderliggende bewijzen ontbreken. Er is zelfs sprake van fraude wanneer valse duurzaamheidsclaims met opzet plaatsvinden, er sprake is van misleiding én wanneer er een voordeel mee wordt behaald. In de training ESG-fraude en greenwashing leer je deze signalen herkennen en hoe je hier tijdig en passend op in kunt spelen.

Bespreek welke risico’s op green- blue- en orangewashing bij de organisatie spelen en adviseer je klant welke (beheers)maatregelen zij kunnen nemen om valse duurzaamheidsclaims te voorkomen!

Meer weten?

Meer weten over ESG en duurzaamheid? Kijk dan eens op de website van ‘World benchmark Alliance, een organisatie die zich bezighoudt met het benchmarken van bedrijven op een breed terrein, waaronder milieu, social en governance: de 3 elementen van ESG.