Een nieuw jaar met nieuwe voornemens! Het jaar 2023 zal voor veel accountants in het teken staan van de onderwerpen duurzaamheid en onzekerheden. In dit blog gaan we in op je mogelijke leerdoelen op het gebied van duurzaamheid. Het volgende blog gaat over het omgaan met onzekerheden. Op die manier kom je in 2023 tot duurzame prestatieverbetering.

Duurzaamheid: het thema voor 2023

Het verplichte thema voor 2023 is duurzaamheid. Een actueel thema in deze tijd. Natuurlijk is er de regelgeving voor duurzaamheidsverslaggeving. Maar hoe geef je invulling aan het thema duurzaamheid als je niet direct met de duurzaamheidsverslaggeving van de CSRD te maken hebt? Voor iedere accountant zijn er op het gebied van duurzaamheid legio ontwikkelmogelijkheden, afhankelijk van je werkveld, je kennis en je ervaringsniveau. De NBA heeft op haar site een aantal mogelijkheden opgenomen. Wij vullen deze aan met 4 voorbeelden.

Niet financiële informatie

Het rapporteren over duurzaamheid gaat over niet-financiële informatie. Niet-financiële informatie wordt namelijk steeds belangrijker als het gaat om besluitvorming van je stakeholders. Zo vragen banken steeds meer naar de duurzaamheidsaspecten voordat zij een financiering aangaan. Maar ook bij grotere opdrachtgevers zoals bijvoorbeeld overheidsinstellingen speelt duurzaamheid een rol bij het verkrijgen van de opdracht.

Veranderende businessmodellen & KPI’s

Duurzaamheid bij je klant heeft alles te maken met het businessmodel van je klant. Hoe toekomstbestendig en duurzaam is het huidige bedrijfsmodel? En hoe kun je je klant niet alleen adviseren over potentiële kwetsbaarheden hierin, maar ook over de kansen? Ook dit element kun je verwerken in je leerdoel 2023 over duurzaamheid. Het gaat dan om onderwerpen als geïntegreerd denken, een duurzame strategie en bedrijfsvoering. En om die duurzame bedrijfsvoering te realiseren heb je KPI’s over duurzaamheid nodig. Hoe selecteer je de juiste ‘duurzaamheidsKPI’ bij je klant en hoe monitor je deze?

Communicatie blijft key

Goede communicatievaardigheden zijn key om je inhoudelijke kennis van ESG met je klant te kunnen bespreken. Het gaat dan over de strategie van je klant, maar ook over de nodige kennis van je klant op het gebied van duurzaamheid die je als accountant nodig hebt om je samenstel- en controlewerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Greenwashing

De aandacht voor duurzaamheid gaat helaas ook gepaard met mogelijke negatieve effecten. Greenwashing is hier een bekend voorbeeld van. Ook rondom greenwashing kun je je leerdoel over duurzaamheid formuleren.

Verbeter ook in 2023 duurzaam jouw prestaties en ga aan de hand van bovenstaande voorbeelden aan de slag met de leerdoelen in je PE-portfolio. Want hoe eerder je je bewust wordt van je leerdoelen, hoe eerder je je prestaties verbetert!

Meer weten?

Wil jij aan de slag met duurzame prestatieverbetering? Of wil je invulling geven aan het verplichte thema voor 2023? Lees dan onze duurzaamheidspagina voor de mogelijkheden of ga direct naar ons leertraject duurzaamheid en de rol van de accountant.