Continuïteit is het verplichte PE-onderwerp voor 2021. Alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, moeten er dit jaar aandacht aan besteden. De (openbare en interne) accountants en andere professionalniveaus die wettelijke en/of vrijwillige jaarrekeningcontroles uitvoeren, moeten verplicht een geaccrediteerde training volgen. Accountants in Business die werken bij een aan de overheid gerelateerde instelling of organisatie zijn verplicht om themagewijs aandacht aan het onderwerp Continuïteit te besteden. Alle overige accountants zijn vrij om het onderwerp zelf invulling te geven. Dat is mooi, maar hoe doe je dat nu precies? We geven je 3 tips.


Kies je (sub)onderwerp

Je kunt natuurlijk als leerdoel hebben dat je dit jaar aandacht besteedt aan continuïteit, maar dat is weinig SMART. Baken het onderwerp dus af. Stel jezelf de vraag in welk deelonderwerp je je wilt verdiepen of bekwamen. Zijn dat vooral de verslaggevingseisen, hoe je je klant adviseert over nieuwe businessmodellen of bijvoorbeeld de steunmaatregelen van de overheid? (Her)formuleer je doel zo concreet, meetbaar en tijdsgebonden mogelijk. Het portfolio is immers een dynamisch document waarbij voorop staat dat wat je leert past bij jouw eigen werksituatie.

Om je te helpen geven we een paar voorbeelden.

  • Ik wil kunnen omgaan met de situatie wanneer ik van mening verschil met mijn klant over de continuïteitsparagraaf in de jaarrekening.
  • Ik wil mijn klant kunnen adviseren over de WHOA.
  • Ik heb kennis nodig van bijzondere waardeverminderingen en hoe je deze berekent en verwerkt in de jaarrekening.


Doen, doen en nog eens doen…..

Continuïteit gaat niet alleen over kennis maar juist ook over vaardigheden. Want goed luisteren, een lastig gesprek voeren of omgaan met weerstanden is in iedere situatie anders en kan altijd beter. En juist op dat vlak kun je waarde toevoegen voor je klant en je onderscheiden van je collega-accountant.

Combineer dus de inhoudelijke kennis die je wilt opdoen met de vaardigheden die je nodig hebt voor het uitvoeren ervan in de praktijk. We noemen drie mogelijkheden:

  • Ben je in staat om te overtuigen, sturen en beïnvloeden?
  • Weet je welke adviesrol in verschillende situaties het meest effectief is en hoe je je adviesrol effectief toepast?
  • Kun je omgaan met ongewenste bias en de beïnvloeding daarvan?


Houd je leeractiviteiten periodiek bij

Documenteer periodiek bij welke klanten je aan je leerdoel over continuïteit hebt gewerkt. Dus bij welke klant had je te maken met bijvoorbeeld bijzondere waardeverminderingen, voerde je een lastig gesprek over de onderbouwing van de continuïteitsveronderstelling of heb je geadviseerd over de steunmaatregelen? Plan door het jaar heen een aantal keer een moment om stil te staan bij je leerdoelen. De gedachtegang achter het nieuwe PE-model is namelijk het continue leren, iedere dag en bij iedere opdracht. Want maar liefst 70% van al het leren doen we ‘on the job’.


Kortom: verdiep jezelf in de verschillende aspecten van continuïteit en combineer die met vaardigheden. Alleen dan voldoe je écht aan de nieuwe PE-eisen.


Meer weten over continuïteit?

Wil je meer weten over het onderwerp continuïteit? Naast een basistraining waarbij je alle benodigde kennis krijgt en we je ondersteunen in je reflectie voor je PE-portfolio, bieden we ook drie verdiepingssessies aan over het onderwerp continuïteit. Bekijk hier alle trainingen.