In onze vorige blogs stond aantrekkelijk werkgeverschap in de accountancy centraal. Uit onderzoek blijkt dat ontwikkeling en groei een van de belangrijkste pijlers zijn voor werkgeluk. Als aantrekkelijk werkgever wil je je waardevolle medewerkers dus graag de mogelijkheid geven om te blijven leren en zich te blijven ontwikkelen. Want hoe meer je investeert in hun professionele én persoonlijke groei, hoe groter de betrokkenheid én hoe sterker de verbondenheid met jouw organisatie wordt.

Heb je naast opleiding en training wel eens aan coaching gedacht? Coaching is een resultaatgerichte en heel effectieve manier om talenten te laten groeien en je medewerkers te faciliteren om hun ambities waar te maken. In dit blog lees je wat coaching bij Kriton je medewerkers én je organisatie oplevert.

De specifieke uitdagingen in de accountancypraktijk

Coaching brengt inzicht, stimuleert zelfreflectie en verbetert het zelfbewustzijn. De coachee ontwikkelt nieuwe vaardigheden om direct in de praktijk toe te passen. Het vergroot zelfvertrouwen en versterkt de capaciteiten die nodig zijn om met veranderingen om te gaan. En dat is essentieel in onze dynamische sector, waarin de steeds veranderende regelgeving, de hoge werkdruk en de maatschappelijke, technische en economische ontwikkelingen veel van ons vragen. Accountants moeten niet alleen beschikken over vaktechnische know-how, maar óók over sterke communicatieve vaardigheden en stevige leiderschapsskills. Ze moeten bovendien sterke klantrelaties onderhouden, strategisch kunnen denken, prioriteiten kunnen stellen, effectief samenwerken, de kwaliteit hoog houden én deadlines bewaken. Dan is het soms lastig om je richting te bepalen, je doelen helder te krijgen, focus te houden, grenzen te stellen en je groeipotentieel volledig te benutten. De coaches van Kriton zijn geen vaardigheidstrainers die tips, trucs en theorieën uitwisselen. Integendeel. Ze zijn ervaren gedragsdeskundigen en kennen de specifieke uitdagingen waar de hedendaagse accountant mee te maken heeft.

Elk vraagstuk is anders, dus de aanpak ook

In onze coachtrajecten gaan we concreet aan de slag met een persoonlijk ontwikkeldoel van een coachee. We geven je wat voorbeelden van vraagstukken uit onze recente coachings:

  • Ik wil meer zelfvertrouwen krijgen in mijn besluitvorming en aanpak
  • Ik wil mijn team in beweging brengen maar dat lukt maar deels
  • Ik wil een project starten en leren hoe ik prioriteiten stel en in control kan blijven
  • Ik wil mijn persoonlijke zichtbaarheid vergroten
  • Ik wil beter omgaan met werkdruk en stress
  • Ik wil ander gedrag laten zien om de volgende stap in mijn loopbaan te maken
  • Ik wil de samenwerking met mijn leidinggevende/collega verbeteren

Afhankelijk van het vraagstuk, het te bereiken doel en de al aanwezige kennis en vaardigheden zetten we verschillende aanpakken in. We lichten ze aan je toe.

1. Coaching-on-the-job

Coaching-on-the-job richt zich op het leren door te doen op de werkvloer. Dit is een hands-on benadering waarbij onze coaches direct betrokken zijn bij real-life situaties en taken. Deze aanpak stelt medewerkers in staat om direct feedback te ontvangen en hun vaardigheden aan te scherpen terwijl ze in de praktijk bezig zijn. Voordeel hierbij is dat de coach de gehele context overziet en hierbij kan aansluiten met gerichte feedback, die direct toepasbaar is. Door de combinatie van inzicht en nieuw gedrag leert de coachee een nieuwe houding op de werkvloer aan.

2. Leiderschapscoaching

Leidinggevenden en managers hebben de taak om de vele ideeën, plannen, projecten en ontwikkelingen te implementeren in de praktijk. Zij moeten een visie hebben op aantrekkelijk werkgeverschap, medewerkers in beweging brengen, nieuwe generaties aantrekken én duurzaam inzetten. Daarnaast willen ze hun eigen zichtbaarheid vergroten en ook nog in control blijven. Onze coaches hebben veel ervaring met het coachen van leiders uit diverse (internationale) accountantsorganisaties bij allerlei vraagstukken. Ze zijn mensgericht, hebben de focus op het creëren van groei en spiegelen wat ze zien. Zo ontstaat er niet alleen beweging bij de coachee maar ook zijn de effecten merkbaar op de werkvloer: de stap naar helder leiderschap.

3. Coaching op houding en gedrag

Deze coaching draait vooral om inzicht in gedrag, houding en bewustwording. In deze aanpak worden werknemers aangemoedigd om te reflecteren op hun eigen prestaties, besluitvormingsprocessen en interacties op de werkvloer. Een coach fungeert als gids, confronteert en brengt nieuwe kennis en inzichten. Anders leren kijken naar zaken en het perspectief van de ander zien, leidt tot andere keuzes en ander gedrag in een situatie. Het kweekt begrip voor het eigen handelen en dat van een ander en brengt het probleem terug naar de kern. De coachee leert hoe in verschillende situaties de juiste houding en constructief gedrag ingezet kan worden. Door een spiegel voor te houden brengen we beweging van waaruit de coachee duurzaam kan groeien.

Met coaching maak je impact

Door deze aanpakken te integreren, kun jij als accountantskantoor een cultuur van continue ontwikkeling stimuleren en je werknemers ondersteunen in hun professionele groei. De sleutel tot succes ligt in het begrijpen van de unieke behoeften van jouw individuele werknemers en doelgerichte coaching die afgestemd is op hun specifieke context en doelen.

De professionals van Kriton zijn al jaren actief in training, organisatieadvies en coaching in de moderne accountancypraktijk: organisaties die daadkrachtig, ambitieus en ontwikkelingsgericht zijn. Waar niet producten of prijzen het bedrijfssucces bepalen, maar waar de mensen het verschil maken! Onze coachingstrajecten zijn altijd maatwerk: het leerdoel van de coachee binnen de eigen organisatie is altijd het uitgangspunt.

Door het aanbieden van coaching aan je medewerkers faciliteer je groei, en dat is een van de elementen die van jou een aantrekkelijke werkgever maakt!

Meer weten?

Wil je meer weten over onze coachingstrajecten? Neem contact met ons op.